Zahvalnica Saveta Evrope opštini Petrovac na Mlavi

Petrovac

Društvo

Zahvalnica Saveta Evrope opštini Petrovac na Mlavi

Foto: Opština Petrovac na Mlavi

How Good Of A Friend Are You Really?

Opština Petrovac na Mlavi je već četiri godine aktivna u zajedničkom programu Evropske unije i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza dva”, s ciljem da unapredi organizaciju rada zaposlenih i njihove kompetencije za rad.

Tim povodom predstavnici ove lokalne samouprave nedavno su učestvovali na trodnevnom susretu u Aranđelovcu. To je bila prilika da kolege razmene iskustva u dosadašnjim aktivnostima u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, na šta su lokalne samouprave obavezne od donošenja Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave iz 2016.godine.

Trodnevnoj radionici prisustvovali su i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Nacionalne akademije za javnu upravu, Stalne konferencije gradova i opština i predstavnici iz 31 lokalne samouprave koje su uključene u program.

Ocenjeno je da su napravljeni značajni koraci u 50 lokalnih samouprava koje su dobile takozvane „pakete podrške“ kroz ovaj program, koji su doprineli uspešnoj implementaciji programa, a to potvrđuje i povećan indeks učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 20 odsto u lokalnim samoupravama koje su učestvovale.

„Rezultati opština koje su bile deo „paketa podrške“ su značajno bolji u odnosu na one koje nisu dobile podršku kroz naš program. To se vidi kroz njihov rad, kroz funkcije ocenjivanja, planiranja posebnih programa stručnog usavršavanja, planiranja obuka za svoje kolege, pravljenja kadrovskih planova. Napredak se vidi na terenu i oseća u njihovom radu“, ocenio je Aleksandar Jovanović, menadžer programa.

U Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2021. – 2025. predviđene su aktivnosti koje se odnose na razvijanje okvira kompetencija za zaposlene u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

Prisutnim predstavnicima lokalnih samouprava dodeljeni su sertifikati za njihovu posvećenost i učešće u reformskom procesu i dosadašnjem radu na programu.

Zajednički Program Evropske unije i Saveta Evrope “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza dva” sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

To Top