Zasedaju gradištanski odbornici, o čemu će odlučivati?

Veliko Gradište

Događaji

Zasedaju gradištanski odbornici, o čemu će odlučivati?

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Danas zaseda lokalni parlament u Velikom Gradištu, u sali Kulturnog centra “Vlastimir Pavlović Carevac“ , sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu je 15 tačaka, a najznačajnija je prva koja se odnosi na realizaciju budžeta opštine od januara do juna 2021. godine.

Pred odbornicima je predlog odluke o prihvatanju davanja na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije i pet predloga rešenja o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Veliko Gradište javnim nadmetanjem.

Odbornici će raspravljati o davanju saglasnosti na Statut JU Kulturni centar “Vlastimir Pavlović Carevac“ i na izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP „Dunav Veliko Gradište“ za prvih šest meseci tekuće godine.

Na današnjem zasedanju odbornici će odlučivati i o razrešenju i imenovanju direktora JU Kulturni centar “Vlastimir Pavlović Carevac“, v.d. direktora Turističke organizacije opštine Veliko Gradište, imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole “Miloje Vasić“  i Lokalnog saveta roditelja.

To Top