Zasedali petrovački većnici, koje značajne odluke su doneli?

Petrovac

Događaji

Zasedali petrovački većnici, koje značajne odluke su doneli?

Foto: Opština Petrovac na Mlavi

How Good Of A Friend Are You Really?

Danas je održana 36. sednica Opštinskog veća Petrovac na Mlavi. Na dnevnom redu bilo je 13 tačaka, od kojih su tri posebno značajne za građane ove opštine.

Hristina Đorđević, šefica kabineta predsednika opštine, kao najznačajniju tačku izdvojila je razmatranje nacrta srednjoročnog plana opštine Petrovac za period od 2022. do 2024. godine. Po njenim rečima, zakonom o planskom sistemu Republike Srbije jedinicama lokalne samouprave uvedena je obaveza donošenja srednjoročnog plana i to do 31. januara tekuće godine, te je u skladu sa tim na današnjoj sednici usvojen ovaj plan.

„Plan je rađen u skladu sa uredbom o metodologiji za izradu srednjoročnih planova, u saradnji sa Slovačkom i uz tehničku podršku Stalne konferencije gradova i opština. Ponosni smo jer imamo ovaj dokument javne politike pred sobom, s obzirom na to da je opština Petrovac jedna od prvih pet opština u Republici Srbiji koje su izradile ovaj dokument“, kazala je Đorđević.

Ovaj srednjoročni plan je, kako objašnjava, spona između plana razvoja i  budžeta i u njemu su predviđeni ciljevi kao i mere za ostvarivanje tih ciljeva za naredne tri godine, a uskoro će biti dostupan  građanima na sajtu opštine Petrovac.

Druga značaja tačka za građane Petrovca je razmatranje nacrta lokalnog akcionog plana zapošljavanja za opštinu Petrovac na Mlavi u periodu od 2022. do 2023. godine. Kao i prethodnih godina ostvarena je saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i predviđene su tri mere. 

„Prva mera je organizovanje javnih radova od interesa za lokalnu zajednicu radi zapošljavanja nezaposlenih lica. Za ovu meru je izdvojeno 732.000 dinara, a finansiraće se pet lica po četiri meseca i to će  iznositi 22.000 dinara za naknadu i prevoz po licu i 16.000 dinara za doprinose. Druga mera je podrška samozapošljavanju, za šta je opredeljeno 3.300.000 dinara, odnosno 300.000 dinara po licu, a ukupno je predviđeno da se finansira 11 lica u trajanju od 12 meseci. Treća mera su subvencije za zapošljavanje nezaposlenih, odnosno teže zapošljivih kategorija, i obuhvatiće pet lica. Za 12 meseci ukupan iznos je 1.250.000 dinara, odnosno 250.000 dinara po licu. Dakle, ukupna cifra kojom je podržan ovaj lokalni akcioni plan iznosi  2.649.979 dinara iz budžeta lokalne samouprave i 2.632.021 dinar od strane Nacionalne službe za zapošljavanje“, istakala je ona.

Većnici su usvojili i odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Petrovac na Mlavi radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2022. godini. Ukupan iznos koji je predviđen za sufinansiranje projekata medija je devet miliona dinara.

Pored toga usvojen je program izgradnje, rekonstrukcije, održavanja opštinskih i nekategorizovanih puteva i ulica na području opštine Petrovac na Mlavi za 2022. godinu. 


 

To Top