Zavičajni muzej planira veliku izložbu o umetniku iz Petrovca

Petrovac

Društvo

Zavičajni muzej planira veliku izložbu o umetniku iz Petrovca

Foto: A.G.

How Good Of A Friend Are You Really?

Zavičajni muzej u Petrovcu na Mlavi dobio je podršku i finansijsku pomoć Ministarstva kulture na konkursu za finansiranje i sufinansiranje dva projekta i to iz oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja muzejskim nasleđem u 2023. godini i digitalizacije kulturnog nasleđa.

Podržani su projekti ,,Život i delo Dragana Savića - Izložba povodom 100 godina od rođenja (1923-2023)“ i ,,Nastavak opremanja depoa Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi i nabavka opreme za završetak digitalizacije“. Sredstva koje je nadležno ministarstvo izdvojilo za ove projekte ukupno iznose 1.350.000 dinara.

Ove godine Zavičajni muzej velikom dokumentarno-umetničkom izložbom, koju će pratiti adekvatan katalog, obeležava 100 godina od rođenja ovog umetnika izuzetno značajnog za razvoj jugoslovenske karikature, ilustracije i stripa.

Ova izložba, čije je otvaranje planirano tokom novembra ima za cilj da približi i predstavi kompletan život i stvaralaštvo ovog umetnika, rođenog u Petrovcu na Mlavi.

Nabavkom potrebne opreme proces digitalizacije kulturnog nasleđa u Zavičajnom muzeju Petrovac na Mlavi ušao bi u završnu fazu.

Cilj projekta je doprinos zaštiti objekata digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, dugotrajno čuvanje digitalizovanog kulturnog nasleđa, stvaranje nove i dopuna postojeće građe,  podizanje svesti o značaju procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u ulozi digitalizacije u informatičkom društvu.

To Top