Zgrada Lokalne poreske administracije i dalje čeka majstore

Požarevac

Društvo

Zgrada Lokalne poreske administracije i dalje čeka majstore

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska uprava Požarevac raspisala je po treći put javnu nabavku za izvođenje radova na zgradi Lokalne poreske administracije.

Radovi se sprovode u cilju sanacije objekta i njegovog dovođenja u izvorno autentično stanje, a takođe i radi obezbeđenja njegove trajnosti. Predviđena je, između ostalog, zamena krovnog pokrivača, sanacija fasade, zamena kompletne spoljašnje stolarije i zamena kompletne krovne i fasadne limarije.

Sve naknadne dogradnje predviđene su za rušenje i uklanjanje, uključujući i tri garaže na južnoj strani, čime se autentični objekat oslobađa neprimerenih dodataka, a takođe oslobađa se prostor na istočnoj strani parcele za formiranje parking prostora.

Postojeći falcovani crep sa čitavog objekta uklanja se kao neprimeren zajedno sa letvom i postavlja se izolacija i biber crep  u boji pečene zemlje, i to kao dvostruko krunsko pokrivanje.

Sa fasade se uklanjaju sve spoljašnje klime zajedno sa pratećim kablovima i crevima. Predviđeno je i uklanjanje postojeće nestabilne boje sa kompletne površine fasade glavnog objekta,  kao i uklanjanje površinskog sloja maltera koji je sklon krunjenju i otpadanju.

Kompletna spoljašnja stolarija se zamenjuje novom, drvenom stolarijom izrađenom od kvalitetne čamovine.

Postojeća dotrajala krovna i fasadna limarija se u potpunosti uklanja i zamenjuje novom, od pocinkovanog lima.  

>>REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA ZGRADE LPA<<

>>RENOVIRA SE ZGRADA PORESKE ADMINISTRACIJE<<

>>NOVA JAVNA NABAVKA ZA OBNOVU ZGRADE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE<<

Postupak javne nabavke je obustavljen u fazi posle isteka roka za podnošenje ponuda, a pre donošenja odluke o dodeli ugovora, jer su u roku za podnošenje ponuda podnete samo neprihvatljive ponude.

Procenjena vrednost javne nabavke je 9,17 miliona dinara bez PDV-a. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 9. decembar.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top