Bez preke potrebe ne dolaziti u Dom zdravlja

Malo Crniće

Društvo

Bez preke potrebe ne dolaziti u Dom zdravlja

Foto: dzmcrnice.rs

How Good Of A Friend Are You Really?

Trenutno je ugroženo redovno funkcionisanje i pružanje zdravstvene zaštite u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Emad Esleem, direktor Doma zdravlja u Crniću, saopštio je da se usled smanjenog kadrovskog kapaciteta, preostali  deo kadra preusmeri na dijagnostiku i lečenje pacijenta obolelih od koronavirusa.

Trenutnom situacijom  ugroženo je redovno funkcionisanje i pružanje zdravstvene zaštite, a građani bez preke potrebe ne moraju da posećuju Dom zdravlja.  

Svi pacijenti su pre dolaska dužni da se jave na telefon Doma zdravlja radi konsultacija ili zakazivanja pregleda. Prepis terapije za hronične bolesnike je moguće ostvarit putem kontakta sa izabranim lekarom.

Kontakt Doma zdravlja Malo Crniče je 012/280-445

To Top