Građani predložili teme za obuke na temu prevencije nasilja

Braničevo

Društvo

Građani predložili teme za obuke na temu prevencije nasilja

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Vlada Republike Srbije saopštila je danas da je na nacionalnoj platformi za prevenciju nasilja koje uključuje decu „Čuvam te” postavljen upitnik kako bi građani ocenili dostupne programe i predložili teme za predstojeće edukacije radi unapređenja kvaliteta edukativnih programa usmerenih na prevenciju i suzbijanje nasilja koje uključuje decu.

Za samo sedam dana, više od 23.000 građana dalo je predloge na teme obuka u oblasti prevencije i suzbijanja nasilja nad decom, što ukazuje na značaj ove društvene teme i spremnost svih aktera da unaprede stanje u ovoj oblasti.

Prva grupa pitanja u upitniku odnosi se na prethodna iskustva korisnika koji su učestvovali u obukama i njihovo ocenjivanje, dok je u drugom delu građanima omogućeno da podnose konkretne predloge za nove teme u vezi sa zaštitom od nasilja, diskriminacijom i drugim oblicima rizičnog ponašanja, kako bi rad platforme bio uspešniji i kvalitetniji.

Ocenjivanje i predlozi odnose se na obuke i informativne sadržaje namenjene roditeljima, učenicima i nastavnicima.

Trenutno se na platformi „Čuvam te” nalazi 17 obuka na temu vršnjačkog, digitalnog i porodičnog nasilja. Obrađene su i teme mladi i psihoaktivne supstance i zaštita dece sa smetnjama u razvoju, a do sada je sprovedeno više od 170.000 obuka namenjenih deci, roditeljima i nastavnicima.

Na platformi je takođe omogućena onlajn prijava nasilja putem formulara, kao i mogućnost da se lično prati tok i rešavanje pojedinačnog slučaja na osnovu dodeljenog broja prijave i PIN-a.

Platforma je uspostavljena na inicijativu Vlade Srbije i uz podršku Kancelarije za IT i eUpravu, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva prosvete, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Ministarstva pravde i Republičkog javnog tužilaštva.

To Top