Kolposkop i defibrilator za Dom zdravlja Kučevo

Kučevo

Događaji

Kolposkop i defibrilator za Dom zdravlja Kučevo

Foto:

How Good Of A Friend Are You Really?

Ambasada Republike Poljske realizovaće sedam projekata u Srbiji u oblastima vezanim za zdravstvenu zaštitu i jednake šanse u obrazovanju, u ukupnoj vrednosti od 113.590 evra. Među njima je i projekat Doma zdravlja Kučevo.

Projekat obuhvata nabavku medicinskih aparata – kolposkopa (osnovnog aparata za dijagnostiku u Službi za zdravstvenu zaštitu žena) i defibrilatora (aparata za hitna stanja i reanimacije) i to u ukupnoj vrednosti od 11.260 evra.

U skladu sa odobrenim projektom u Ambasadi Republike Poljske, potpisan je Ugovor o saradnji i realizaciji projekta. Potpisivanju su prisustvovali ambasador Rafał Perl, Jelena Veličković, referent za poslove sekretarijata u Ambasadi i direktor Doma zdravlja Kučevo, dr Emina Perić Ivin.

Poljska Ambasada posredstvom razvojne saradnje želi da doprinese izgradnji održivog sveta za sadašnje i buduće generacije. Preduzete aktivnosti poslužiće kao podrška partnerskim zemljama Poljske razvojne saradnje u realizacji ciljeva održivog razvoja.

U skladu s tematskim prioritetima, Ambasada Republike Poljske u Beogradu u fokusu ima tri oblasti: zdravstvenu zaštitu, jednake šanse u obrazovanju i klimu i zaštitu životne sredine.

Za realizaciju razvojnih projekata u 2022. godini posredstvom poljskih ambasada u regionu Zapadnog Balkana Poljska je namenila 200.000 evra, a biće finansirani projekti koji su dobili najviše ocene i koji su u skladu s navedenim prioritetima.

To Top