Nacrt budžeta Kostolca na javnom uvidu u petak

Kostolac

Ekonomija

Nacrt budžeta Kostolca na javnom uvidu u petak

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska opština Kostolac poziva sve građane, udruženja, pravna lica, medije i druge subjekte da se upoznaju sa tekstom Nacrta Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2021. godinu i daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava sprovodi se 18. decembra u periodu od 10 do 14 časova, a predloge, sugestije i komentare zainteresovani mogu dostaviti putem elektronske pošte na adresu [email protected] ili pisanim putem na adresu Uprava gradske opštine Kostolac, ulica Bože Dimitrijevića broj 13, 12208 Požarevac sa naznakom „Za javnu raspravu“.

Uvidom u Nacrt budžeta projektovana stopa realnog rasta BDP-a za 2021. godinu iznosi šest odsto, dok se za 2022. i 2023. godinu planira stopa rasta od četiri odsto. Ovogodišnja stopa bila je negativna i iznosi minus jedan odsto.

Tekući prihodi i primanja gradske opštine Kostolac za sledeću godinu planirani su u iznosu od 167.226.376 dinara, pri čemu je procena rađena shodno zakonskoj regulativi koja reguliše ovu oblast, a na osnovu trenda ostvarenja pojedinih vrsta prihoda i primanja u prethodnoj godini, kao i na osnovu procenjenog fiskalnog uticaja.

Pojedinačni rashodi i izdaci za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. planirani su u ukupnom iznosu od 389.811.089 dinara.

To Top