Ogrev za socijalno ugrožene porodice izbeglica i interno raseljenih lica

Petrovac

Društvo

Ogrev za socijalno ugrožene porodice izbeglica i interno raseljenih lica

Foto: arhiva/ilustracija

How Good Of A Friend Are You Really?

Opština Petrovac na Mlavi raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu pomoći u vidu ogreva za socijalno ugrožene porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji opštine.

Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglih i interno raseljenih lica sa prijavljenim prebivalištem/boravištem na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi.

Neophodno je da podnosilac prijave ima izbeglički status, odnosno da je evidentiran i poseduje legitimaciju interno raseljenog lica i da je iz sledećih kategorija: domaćinstva sa prihodima do  50 odsto prosečne neto plate na nivou Republike Srbije, jednoroditeljska domaćinstva sa decom do 18 godina ili decom na redovnom školovanju do 26 godina, tročlano  i višečlano domaćinstvo sa decom do 18 godina, porodice sa trudnicama ili detetom/decom do pet godina,  domaćinstva invalidskih penzionera (preko 50 odsto invalidnosti) i domaćinstva sa članom porodice sa teškim oboljenjem.

Između ostalih na konkursu mogu učestvovati višegeneracijsko domaćinstvo i lica (deca) smeštena u hraniteljskim porodicama.

Javni poziv je otvoren do 25. januara, a prijave se predaju u zatvorenoj koverti na pisarnici opštine Petrovac na Mlavi ili poštom. Više o tome pročitajte OVDE.

To Top