Plan generalne regulacije “Požarevac 5” na javnom uvidu

Požarevac

Društvo

Plan generalne regulacije “Požarevac 5” na javnom uvidu

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove grada Požarevca stavilo je na javni uvid Plan generalne regulacije „Požarevac 5“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu.

Granicom plana obuhvaćen je deo grada Požarevca, preciznije naselja Busije, Rasadnik, Meminac, Kruška i petrovački put, ukupne površine 773 hektara i 40 ari. Ceo obuhvat plana generalne regulacije spada u građevinsko područje.

Pretežni deo planskog područja zauzima porodično stanovanje uključujući prigradsko i ruralno. Značajan deo područja zauzimaju površine namenjene poljoprivredi (oko 40 odsto). U zapadnom delu ovog područja nalazi se kompleks izvorišta „Meminac“ sa utvrđenim zonama sanitarne zaštite. Kompleks privrednih aktivnosti (industrija, skladišta, usluge) smešten je u južnom delu, gde se izdvaja živinarska farma (oko 46 hektara). Od objekata javnih službi postoje samo Osnovna škola “Desanka Maksimović” i vrtić “Duško Radović”.

Postojeća saobraćajna matrica, iako obezbeđuje pristupačnost do svih delova područja plana, nije adekvatna izgrađenosti prostora (neadekvatni poprečni profili, manja propusna moć saobraćajnica, neadekvatna širina trotoara, nepostojanje biciklističkih staza), navodi se u dokumentu.

Plan generalne regulacije „Požarevac 5“ predviđa izgradnju tri nove ulice - između 27. aprila i Đure Đakovića, kao i 6. Ličke divizije, i između 6. Ličke divizije i ulice Požarevački partizanski odred.

Takođe, ovim planom se omogućava izgradnja centralne kuhinje i dečije ustanove i to na lokaciji između ulice 27. aprila, Jovana Dragaševića i Prizrenske ulice. Planirane su između ostalog i površine za sport i rekreaciju, formiranje parkovskih celina i zelenila.

Javni uvid trajaće do 23. juna, a svi zainteresovani mogu izvršiti uvid svakog radnog dana u prostorijama Gradske uprave Požarevca, u kancelariji broj 212, u periodu od 10 do 13 časova, kao i na internet prezentaciji grada. 

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 5“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije „Požarevac 5“  na životnu sredinu u pisanoj formi, Gradskoj upravi Požarevca, Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, Drinska 2, Požarevac u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 23. junom.

Javna prezentacija planskog dokumenta biće održana u utorak, 6. juna, sa početkom u 12 časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave Požarevca.

To Top