Pred Žagubičanima nacrt Odluke o budžetu za 2022. godinu

Žagubica

Događaji

Pred Žagubičanima nacrt Odluke o budžetu za 2022. godinu

Foto: zagubica.org.rs

How Good Of A Friend Are You Really?

U opštini Žagubica otvorena je javna rasprava o nacrtu Odluke o budžetu opštine Žagubica za 2022. godinu.

Javna rasprava se održava od 22. novembra do 6. decembra, u periodu od 8 do 15 časova.

Zainteresovana fizička i pravna lica svoje primedbe, predloge i sugestije na nacrt Odluke o budžetu opštine Žagubica za 2022. godinu mogu dostaviti lično ili pismenim putem Opštinskoj upravi opštine Žagubica – Odeljenju za finansije i budžet ili e-poštom na adresu [email protected].

To Top