Seminar „Prepoznatljivost naših nacionalnih kultura

Petrovac

Događaji

Seminar „Prepoznatljivost naših nacionalnih kultura

Foto: NSV FB

How Good Of A Friend Are You Really?

U Kulturno-prosvetnom centru u Petrovcu na Mlavi održan je stručni seminar pod nazivom "Prepoznatljivost naših nacionalnih kultura" u organizaciji Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine.

Seminar je jedini ovakve vrste u Srbiji, odobren od Ministarstva prosvete, i okuplja četiri nacionalne manjine - slovačku, vlašku, bunjevačku i bošnjačku. Autori seminara su: Suzana Кujundžić-Ostojić, Indira Hadžibulić, Tatjana Dražilović i Svetlana Zolnjan.

Cilj je podizanje svesti o svojoj nacionalnoj kulturi nastavnika koji sa učenicima izučavaju maternji jezik sa elementima nacionalne kulture. Predavači su nastavnicima ukazali na specifičnosti nacionalne kulture kroz analizu udžbenika i njihovo povezivanje sa obrazovnim ishodima i prezentovanje pojedinih delova nacionalne kulture i njihovog doprinosa podizanju jezičkih kompetencija.

Seminar je otvorio predsednik Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine Novica Janošević, a prisustvovali su i predsednik Izvršnog odbora NSV Radiša Dragojević, sekretar Bojan Modrlanović, potpredsednik Miletić Mihajlović, članica IO NSV Jadranka Grbinović, kao i predsednica Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kujundžić i predsednik IO NSB.

To Top