SKGO i Vlada Švedske pružaju podršku Petrovcu u upravljanju vanrednim situacijama

Petrovac

Društvo

SKGO i Vlada Švedske pružaju podršku Petrovcu u upravljanju vanrednim situacijama

Foto: SKGO

How Good Of A Friend Are You Really?

U sklopu projekta "Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou", koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), Petrovac na Mlavi dobiće, do kraja ove godine, značajnu podršku za efikasno upravljanje vanrednim situacijama.

Ova lokalna samouprava će, kroz prilagođene pakete podrške, osnažiti svoje kapacitete za brže i uspešnije suočavanje sa potencijalnim opasnostima. Planira se unapređenje planske dokumentacije, sistema civilne zaštite i edukacije pripadnika jedinice civilne zaštite opšte namene, kao i svih građana, kako bi se podigla svest o prevenciji, planiranju i reagovanju na vanredne situacije.

Miloš Alavanja, stručni saradnik za upravljanje krizama i vanrednim situacijama u SKGO, naglašava važnost inkluzivnog pristupa u smanjenju rizika od katastrofa. Uključivanje različitih društvenih grupa, kao i pažljivo vođenje računa o potrebama osetljivih kategorija stanovništva, predstavlja srž aktivnosti projekta "Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou".

„Kako bi se izvršila pouzdana, stručna i realna procena rizika od katastrofa, potrebno je da u njenoj izradi učestvuje veliki broj institucija i stručnjaka iz različitih oblasti, posebno onih koje se odnose na određeni rizik. Vanredne situacije imaju različit uticaj na različite grupe u društvu, stoga je od suštinskog značaja da svi - muškarci, žene, starije osobe, mladi, etničke manjine, osobe sa invaliditetom i druge ranjive grupe, aktivno učestvuju u planiranju smanjenja rizika od katastrofa“, istakao je Miloš Alavanja.

U okviru ovog projekta, SKGO je kreirao smernice za izradu Procena rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja za lokalne samouprave, uzimajući u obzir principe rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. Dosadašnje obuke o kriznoj komunikaciji u vanrednim situacijama predstavljaju samo deo šire inicijative SKGO, koja će u narednom periodu obuhvatiti i edukaciju lokalnih službenika o ulozi i značaju civilne zaštite.

Uz podršku SKGO, Petrovac na Mlavi, takođe, radi na Strategiji smanjenja rizika od katastrofa, čime se doprinosi jačanju ukupne otpornosti zajednice. Važno je napomenuti da će ova Strategija prvi put obuhvatiti i Slivove kao mogući model međuopštinske saradnje, čime se unapređuje koordinacija na geografskom, umesto administrativnom nivou, čineći sistem smanjenja rizika od katastrofa još efikasnijim i otpornijim.

 

To Top