Stigli rezultati, voda neispravna za piće u dva naselja

Veliko Gradište

Info

Stigli rezultati, voda neispravna za piće u dva naselja

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

U naseljima Kamijevo i Carevac u opštini Veliko Gradište voda iz seoskih vodovoda zabranjena je za piće i pripremu hrane, dok su nedavne analize pokazale da je u naselju Tribrode ispravna.

Zavod za javno zdravlje Požarevac uzorkovao je vodu u naselju Tribrode 3. marta. Analize su pokazale da je voda zdravstveno bezbedna i da je u skladu sa graničnim vrednostima propisanim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, te je dozvoljena za piće i pripremu hrane.

U naseljima Kamijevo i Carevac Zavod za javno zdravlje Požarevac uzorkovao je vodu 8. marta. U naselju Kamijevo neispravnost je fizičko – hemijska za parametar „nitrati“, a u Carevcu za parametar „streptokoke fekalnog porekla“, te se voda zabranjuje za piće i pripremu hrane.

To Top