Uklanja se šumsko rastinje

Kostolac

Privreda

Uklanja se šumsko rastinje

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Ispred fronta napredovanja rudarskih radova, u zoni Hrastovače, u toku su pripremni radovi kojima se stvaraju uslovi za početak izgradnje 17. linije bunara za dubinsko predodvodnjavanje.

Blaga zima u januaru omogućila je izvođačima radova da obave veliki deo posla na uređenju terena.

„Za početak izgradnje 17. linije bunara za dubinsko predodvodnjavanje ugljenog ležišta „Drmno“ neophodno je da se stvore adekvatni preduslovi. Koridor linije 62 bunara i odvodnog gravitacionog cevovoda, dužine 4,6 kilometara, delom prilazi kroz šumovit teren koji treba da se očisti. Krči se šuma u dužini od 1,3 kilometra i širini od 30 metara na ukupnoj površini od 3,5 hektara“ − rekao je Milan Pavlović, inženjer rudarstva  i rukovodilac stručnog tima za nadzor.

 

Milan Pavlović

Radovi na seči i uklanjanju šumskog rastinja povereni su privrednom društvu RIO iz Kostolca, i dobro napreduju. Po završetku ovog posla počeće izgradnja pristupnog puta u dužini od gotovo pet kilometara i širine pet metara. Pavlović kaže da se završetkom izgradnje puta stvaraju preduslovi za dovoz materijala, opreme i mašina za bušenje bunara i otpočinjanje radova.

 

To Top