Voda na većini javnih česama nije za piće

Požarevac

Društvo

Voda na većini javnih česama nije za piće

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Zavod za javno zdravlje Požarevac uzorkovao je vodu na javnim česmama u junu. Rezultati su pokazali da je na većini voda neispravna za piće i detektovan je amonijak.

U Požarevcu je ispravna voda na dve česme: na petrovačkoj obilaznici i donjoj česmi na Čačalici.

Takođe, ispravna je voda za piće i na javnim česmama u Beranju, Kličevcu, Rečici, Maljurevcu, Poljani i Ćirikovcu.

Nažalost, na većem broju javnih česmi voda nije zdravstveno bezbedna za piće. Naime, fizičko-hemijska neispravnost vode utvrđena je na sledećim lokacijama: Pijaca Krug, Parma, Pionirski trg, Osnovna škola ,,Vuk Karadžić“, kao i u naseljima Ostrovo, Lučica i Prugovo.

Mikrobiološka neispravnost vode zabeležena je na česmi kod Ekološkog doma na Čačalici, u dvorištu Poljoprivredne škole ,,Sonja Marinković“, u naselju Kličevac u centru sela i na Mininim vodama.

Fizičko-hemijski i mikrobiološki je neispravna javna česma u Kasidolu.

To Top