Voda u Kostolcu i dalje nije za piće, a ovo je uzrok

Kostolac

Saopštenja

Voda u Kostolcu i dalje nije za piće, a ovo je uzrok

Foto: ilustracija

How Good Of A Friend Are You Really?

Štab za vanredne situacije grada Požarevca je na osnovu rezultata ispitivanja vode sa izvorišta Lovac i mreže vodovoda Kostolac, Stari Kostolac, Petka i Klenovnik sagledao trenutnu situaciju u vezi stanja snabdevanja vodom za piće, piše u saopštenju.

Na osnovu svih rezultata ispitivanja vode, koji uključuju i hidrobiološke analize, utvrđeno je prisustvo gvožđevito-manganoznih bakterija koje dovode do pojave mirisa vode.

Nije poznato da prisustvo i visoka brojnost ovih bakterija može da izazove nepoželjne zdravstvene efekte i bolesti kod ljudi, navodi se u saopštenju Štaba za vanredne situacije grada Požarevca.

“Zbog predostrožnosti, a na osnovu preporuke Zavoda za javno zdravlje Požarevac, još jednom potvrđujemo prethodno saopštenje građanima Kostolca i spomenutih naselja da se voda ne koristi za piće i pripremanje hrane, već isključivo kao tehnička”, piše u saopštenju štaba.

KOSTOLAC: VODA NIJE ZA PIĆE

Saopštavaju da će od četvrtka, 25. aprila od 7 časova, do nedelje 28. aprila do 24 časa, „Vodovod“ izvršiti asanaciju i hiperhlorisanje vodoizorišta Lovac i celokupne mreže Kostolca, Petke, Starog Kostolca i Klenovnika.

“Tretman će se vršiti dezinfekcionim sredstvima sa produženim dejstvom, te je neophodno u periodu hiperhlorisanja vodu koristi isključivo za upotrebu toaleta”, piše u saopštenja.

Apeluju na korisnike da u terminu predviđenom za hiperhlorisanje češće ispuštaju vodu na svojim česmama i slavinama kako bi dezinfekcija bila što efikasnija.

JKP “Vodovod i kanalizacija” će i u narednim danima dopremati zdravstveno bezbednu vodu za piće i pripremanje hrane cisternama, a po već ranije utvrđenom rasporedu.

RASPORED CISTERNI U KOSTOLCU I OKOLINI

Ističu da isti uslovi važe kako za ljude, tako i za domaće životinje.

To Top