Zatvara se most kod “Košute“ za teretni, putnički i pešački saobraćaj

Petrovac

Servisne informacije

Zatvara se most kod “Košute“ za teretni, putnički i pešački saobraćaj

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Od danas je obustavljen saobraćaj za vozila i pešake na delu državnog puta II A reda, broj 147, deonica Petrovac (Veliko Laole)- Petrovac (opština Petrovac), na mostu preko reke Mlave (most kod „Košute“).

Na osnovu zapisnika  republičkih inspektora za državne puteve o sprovedenom inspekcijskom nadzoru na putnom objektu – most preko reke Mlave , Javno  preduzeće „Putevi Srbije“  od danas zatvara za saobraćaj most preko reke Mlavi zbog postojanja neposredne opasnosti po bezbednost saobraćaja i materijalna dobra na državnom putu.

Saobraćaj za teretna vozila preusmerava se na opštinski put Zabrđe – Kamenovo (Drobež).

Za putnička vozila predviđeni su sledeći alternativni pravci: most preko reke Mlave u ulici Bate Bulića u centru Petrovca na Mlavi, opštinski put Zabrđe – Kamenovo (Drobež), opštinski put Veliko Laole – Malo Laole i opštinski put Šetonje – državni put II A reda br. 161.

Pešački saobraćaj preusmerava se na pešački most u gradskom parku.

Iz opštine Petrovac apeluju na građane da poštuju mere i da za kretanje koriste predviđene alternativne putne pravce.

To Top