Akcija za zdravlje u Požarevcu

Požarevac

Zdravlje

Akcija za zdravlje u Požarevcu

Foto: T.S.

How Good Of A Friend Are You Really?

Povodom Svetskog dana zdravlja za Požarevljane je danas u prostorijama Crvenog krsta organizovana akcija za zdravlje.

Svetski dan zdravlja ove godine održava se pod sloganom ,,Moje zdravlje, moje pravo” 7. aprila.

“Ovogodišnja tema izabrana je sa ciljem da svi ljudi u svetu imaju pravo pristupa adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti, informacijama o zdravlju i pravo na bezbednu vodu, čist vazduh, pravilnu ishranu, kvalitetne uslove za stanovanje, obrazovanje, pravne uslove i da ne budu izloženi nikakvoj diskriminaciji i nasilju u radnoj i životnoj sredini”, rekla je doktorka Svetlana Novaković iz Zavoda za javno zdravlje Požarevac.

Po njenim rečima pravo na zdravlje je osnov i stub drugih ljudskih prava.

“Po informacijama Svetske zdravstvene organizacije zbog zagađenog vazduha na svakih pet sekundi dolazi do gubitka jednog života. Ukupno 4.500.000.000 ljudi bilo je 2021. godine bez adekvatne zdravstvene zaštite”, istakla je doktorka.

Akciju za zdravlje organizovao je Zavod za javno zdravlje Požarevac u saradnji sa službom polivalentne patronaže Doma zdravlja Požarevac, Crvenog krsta Požarevac, Apoteke Požarevac i Medicinske škole.

Crveni krst Požarevac svakog petka organizuje preventivne preglede za sve građane, od 8 do 10 časova, u saradnji sa patronažnom službom Doma zdravlja.

To Top