Antonijević: Budžetom po meri meštana ka boljem životu u Malom Crniću

Malo Crniće

Društvo

Antonijević: Budžetom po meri meštana ka boljem životu u Malom Crniću

Foto: Opština Malo Crniće

How Good Of A Friend Are You Really?

U sledećoj godini opština Malo Crniće nije izostavila podršku poljoprivrednicima, te je budžetom za 2023. godinu utrostručila sredstva namenjena njima, ali tu su i brojne druge kapitalne investicije. Mališa Antonijević, prvi čovek ove opštine, govorio je za E-Braničevo o ostvarenim ciljevima u godini za nama i budućim planovima u 2023. godini.

Da li ste zadovoljni postignutim u godini za nama?

Na kraju godine se uvek napravi osvrt na postignute rezultate, a kada pogledam iza sebe i na specifične situacije koje su nas u prethodnom periodu zadesile, siguran sam da smo u 2022. godini učinili da opština Malo Crniće postane bolje mesto za život i rad. Godina za nama je bila obeležena raznim projektima, radovima, idejama i planovima za naredni vremenski period. Trudili smo se da nadoknadimo ono što tokom epidemiološke situacije nismo uspeli da realizujemo, kao i da pokrenemo neke nove projekte i da pribavimo dodatna sredstva za realizaciju planiranog. Kada smo planirali budžet za 2023. godinu pažljivo smo gledali gde će novac naših građana biti uložen i šta je ono što se može uraditi da bismo obezbedili bolju sutrašnjicu. Akcenat će i naredne godine biti na poljoprivrednicima, privrednim subjektima i infrastrukturi. Nadam se da će 2023. godina biti višestruko bolja nego 2022. i godine iza nje, a mi ćemo se svakako truditi da to postignemo.

Koji projekti i događaji su obeležili 2022. godinu?

Svakako oni na saobraćajnoj infrastrukturi, a posebno bih spomenuo saradnju sa kabinetom ministra za razvoj nedovoljno razvijenih opština, koji je neke projekte asfaltiranja sufinansirao, kao i radove na sportskoj infrastrukturi u naselju Smoljinac i presvlačenju terena malih sportova u naselju Kula. Bitan projekat je obezbeđivanje vodosnabdevanja u naseljima na teritoriji opštine, a najvažniji su radovi na izgradnji, opremanju i povezivanju bunara za vodosnabdevanje u naselju Boževac. Ovom aktivnošću je obezbeđena ispravna voda za piće, kao i popuna kapaciteta za vodovod u naselju Kula. Izdvojio bih i radove na održavanju i sanaciji krova - u naselju Zabrega sprovedeni su radovi na održavanju doma kulture i sanacija krova na zgradi lokalne samouprave u naselju Veliko Selo. Iz grupe projekata podrške bitan je projekat za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Malo Crniće za 2022. godinu, kao i Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Ovi projekti se sprovode sa ciljem pružanja maksimalne podrške poljoprivrednim proizvođačima.

Događaj koji je obeležio 2022. godinu je u prvom redu najprepoznatljiviji kulturni događaj sa tertotirije naše opštine - FEDRAS, koji je i ove godine okupio veliki broj ljubitelja pozorišne umetnosti, kao i manifestacija ,,Stiško poselo“, koja se ove godine održala posle dve godine pauze zbog koronavirusa, ali je uprokos tome zabeležila veliki broj posetilaca. Nikako ne smemo zanemariti ni Međunarodni festival folklora,,Stig fest“ koji svake godine ugosti folklorne ansamble iz inostranstva. Na ovom festivalu se susreću predstavnici raznih kultura koji se trude da je dočaraju na najbolji mogući način. ,,Stig fest“ će se dodatno oplemenjivati u godinama koje dolaze i postati prepoznatljiv na celoj teritoriji Braničevskog okruga i šire.

Čime ste se rukovodili prilikom izrade budžeta za 2023.? Koje su najznačajnije investicije planirane u narednoj godini?

Opština Malo Crniće je za 2023. godinu opredelila ukupna sredstva u iznosu od 686.724.484 dinara, pri čemu su ukupni prihodi i primanja utvrđeni u iznosu od 364.898.749 dinara, a budžetski deficit u iznosu od 321.825.735 dinara. To nije deficit u pravom smislu te reči, već navedeni iznos predstavlja neutrošena sredstva preneta iz ranijih godina - kako se opština trudila da svojim budžetom racionalno raspolaže, tako su svake godine u budžetu opštine ostala neutrošena novčana sredstva koja su preneta u narednu godinu. Prilikom izrade budžeta glavni fokus nam je bio na investicijama i potrebama, kako institucija koje opština finansira, tako i potrebama građana. Najznačajnije kapitalne investicije planirane za 2023. godinu se odnose na izgradnju vodovoda, investiciono održavanje atarskih puteva, održavanje ulica u naseljima na teritoriji opštine, investicioni i tekući radovi na objektima kulture, sporta i javne uprave i projekat od velikog značaja za opštinu - izgradnja vrtića.

Takođe smo pristupili razvoju Programa lokalnog ekonomskog razvoja za period od 2022. do 2024. godine, gde je predviđeno da se svake godine izdvoje sredstva u iznosu od 10.000.000 dinara. Privredni subjekti su bitan element razvoja naše opštine, te smo iz tog razloga odlučili da razvijemo ovaj program kako bismo im dali dodatan podsticaj, kako onima koji već rade, tako i onima koji odluče da se razvijaju. Nije izostala ni podrška ljudima koji se bave poljoprivrednom delatnošću, te smo tako budžetom za 2023. godinu utrostručili sredstva namenjena njima, sve dosadašnje subvencije ostaju na snazi, samo smo dodali još neke olakšice za poljoprivrednike. Tako će prilikom kupovine poljoprivrednih mašina subvencija od strane opštine iznositi 50 odsto, odnosno maksimalno 150.000 dinara. Kao posebna mera koja je ove godine izdvojena je finansiranje kupovine knjiga za školu za sve buduće prvake počevši od 1. septembra, čime smo želeli da u ovim teškim vremenima što više olakšamo roditeljima odgoj dece, a mališanima da obezbedimo kvalitetne uslove za obrazovanje.

Budžet za 2023. godinu predstavlja krunu rada opštine Malo Crniće, s obzirom na to da smo se pre izrade trudili da razgovaramo sa poljoprivrednicima, privrednim subjektima, građanima, mesnim zajendicima, odnosno sa svim direktnim i indirektnim korisnicima budžeta, te slobodno možemo reći da su sredstva u budžetu za 2023. godinu planirana u skladu sa potrebama svih korisnika.

Svim vašim čitaocima i meštanima opštine Malo Crniće želim da čestitam praznike, da ih provedu u miru, ljubavi i veselju. Da i u ovoj godini gajimo zajedništvo i slogu, te ćemo onda i teškoće sa kojima se suočavamo kako mi kao individue, tako i lokalna samouprava, lakše prebroditi. 

To Top