Da li je voda na ,,Topoljaru“ ispravna za kupanje

Kostolac

Društvo

Da li je voda na ,,Topoljaru“ ispravna za kupanje

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Zavod za javno zdravlje Požarevac ispitao je kvalitet vode na kupalištu ,,Topoljar” u Kostolcu.

Voda je uzorkovana 6. jula, a rezultati fizičko-hemijske analize pokazuju da je ona ispravna. To znači da se preporučuje kupanje na ovoj plaži, uz preporuku obaveznog tuširanja nakon izlaska iz vode.

Mikrobiološko ispitivanje pokazalo je da se voda za kupanje na kupalištu ,,Topoljar“ nalazi između druge i treće klase ekološkog statusa.

Na osnovu Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama, dozvoljeno je kupanje u vodama koje se nalaze u prvoj, drugoj ili trećoj klasi. 

To Top