Dan posvećen osobama sa invaliditetom

Braničevo

Društvo

Dan posvećen osobama sa invaliditetom

Foto: Pixabay

How Good Of A Friend Are You Really?

Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Dan posvećen OSI se obeležava od 1992. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana u želji da se omoguće osobama sa invaliditetom jednaka prava i učešće u društvu.

Ove godine Međunarodni dan osoba sa invaliditetom dočekan je u drugačijim uslovima – suočeni smo sa epidemijom koronavirusa. Problemi koji su do sada postojali u doba pandemije su sve veći pa osim zdravstvenih problema sa kojima se suočavaju, još jedan je prilagođavanje novom sistemu života.

Širom sveta, a i u Srbiji se suočavaju sa brojnim barijerama i često pre nego što započnu nešto budu sputani. Za njih mogućnosti nisu jednake u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

Republika Srbija je ove godine usvojila Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije u cilju prepoznavanja osoba sa invaliditetom kao osetljivu društvenu grupu. Među zadacima Strategije su stvaranje bezbednog okruženja za pripadnike osetljivih društvenih grupa, kao i unapređenje stepena tolerancije prema njima.

To Top