Briga o sugrađanima sa invaliditetom u fokusu 2020. (FOTO)

Požarevac

Društvo

Briga o sugrađanima sa invaliditetom u fokusu 2020. (FOTO)

Foto: E.B., Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Grad Požarevac po više osnova pomaže osobama sa invaliditetom. Za godinu pred nama najavljuju se uvećana sredstva, novi projekti, sistematizacija problema koji muče ovu populaciju u gradu pod Čačalicom.

Za uslugu pomoći u kući za stara lica i osobe sa invaliditetom trogodišnjim ugovorom zaključenim do 31.decembra 2020. godine, iz budžeta grada obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 15,3 miliona dinara, za finansiranje rada 10 gerontodomaćica. Ugovorom zaključenim za period od 1.avgusta 2019. godine do 31.decembra 2020.godine, iz budžeta grada obezbeđena su dodatna sredstava u ukupnom iznosu oko četiri milona dinara za finansiranje rada još pet gerontodomaćica. Projekat se realizuje preko Crvenog krsta Požarevac. Prema poslednjim podacima ovu uslugu koriste 92 osobe.

Slaviša Stojković, član Gradskog veća zadužen za socijana pitanja i društvene delatnosti

Grad Požarevac je nakon duboke analize davanja za 2019. godinu utvrdio da je određenim stavkama potrebno drastično povećanje, a u skladu sa potrebama korisnika, te je u budžetu za 2020. godinu takva tendencija i ispoštovana. Naredne godine korisnici će dobiti znatno više sredstava po ovim osnovima.Udruženja koja se bave zaštitom interesa lica sa invaliditetom ukupno će dobiti 8,5 miliona dinara i to 2,5 miliona za odobrenje i raspodelu sredstava za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom grada Požarevca i šest miliona dinara po konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata koji su od javnog interesa za grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom“, rekao je Slaviša Stojković, član Gradskog veća Požarevca zadužen za socijalna pitanja i društvene delatnosti.

 

Dejan Krstić, član Gradskog veća zadužen za kulturu, medije i nevladin sektor

Dejan Krstić, član Gradskog veća Požarevca zadužen za kulturu, medije i nevladin sektor, je naglasio da grad maksimalno podržava udruženja koja se bave osobama sa invaliditetom i tokom godine raspisuje nekoliko konkursa koji su veoma važni za njihovo funkcionisanje.

Pored navedenih konkursa, udruženja koja se bave invalidima mogu da se prijave i na druge, te izdvajanja za projektno finasiranje udruženja dostižu 10 miliona dinara“, rekao je Krstić.

Više ličnih pratilaca u 2020. godini

Usluga lični pratilac naišla je je na veliko odobravanje kod roditelja dece sa invaliditetom. Interesvanje je veliko, a broj pratilaca je ograničen. U narednoj godini, kako najavljuje Slaviša Stojković, sredstva za tu namenu biće uvećana za 12 miliona u odnosu na ovu godinu, ukupno 29 miliona dinara.

Kada je reč o pedagoškim asistentima, koji su pojedinoj deci za invaliditetom potrebniji nego lični pratilac, po Stojkovićevim rečima, lokalna samouprava nema direktnu nadležnost na uređivanju takvog jednog pitanja

Međutim, pošto grad Požarevac izuzetno brine o najosetljivijim kategorijama sugrađana biće i takvih davanja, zato što u našem pravnom poretku važi pravilo da sve što nije zabranjeno je dozvoljeno. Rukovodeći se takvim jednim pravilom, a u cilju ostvarivanja boljeg i potpunijeg prava najosetljivijih kategorija naših građana, naći ćemo modus da se i takva jedna usluga obezbedi našim sugrađanima“, naglasio je Stojković.

Kako olakšati život osobama sa invaliditetom?

Osobama sa invaliditetom treba dosta pomoći kako bi mogli da se kreću kroz grad i obavljaju svakodnevne poslove, a da pritom ne dovedu sebe u opasnost.

Ispusti i reljefne pločice obavezne u parternom uređenju grada

„Pri parternom uređenju ulica posebno se vodi računa da se slepim, slabo pokretnim ili licima u invalidskim kolicima olakša kretanje. Reljefne pločice, prilazi za invalidska kolica moraju da budu u svakom projektu“, kaže Saša Valjarević, koordinator za javna preduzeća i investicije grada Požarevca.

 

Saša Valjarević, koordinator za javna preduzeća i investicije

Grad Požarevac, prateći tendencije u republici, a sve u skladu sa Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i našim unutrašnjim zakonodavstvom, po Stojkovićevim rečima, pokušava da u svakom segmentu socijalne politike i društvenih delatnosti podiže standard građana.Za narednu godinu najavljuje ponovo uvođenje zvučnih semafora.

Ponovo će raditi govorni semafori

Kada je reč o osobama oštećenog sluha uočen je veliki nedostatak tumača i prevodilaca znakovnog jezika.Udruženje gluvih i nagluvih Požarevac ima jednog tumača i jednog prevodioca, ali oni pokrivaju ceo Braničevski okrug. Po Stojkovićevim rečima grad može da pomogne subvencijama za obuku zainteresovanih lica za taj posao, ali i kroz stipendiranje studenata na odgovarajućim visokoškolskim profilima.

Velika pomoć osobama sa invaliditetom su rampe i liftovi za invallidska kolica. U Gradskoj upavi postavljen je lift, te je invalidima dostupan prvi sprat gradskog zdanja.

Lift na ulazu iz dvorišta Gradske uprave Požarevac

Postoje rampe u određenim ustanovama.Ukoliko imaju takvu potrebu ustanove bi trebalo da pokrenu inicijativu i grad će im izađi u susret, tvrdi Stojković.

Rampa za invalide kod Doma zdravlja 6b. Rampa kod Pošte

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom grada Požarevca 2015 - 2020.

Nesumnjivo je da ova populacija spada u najmarginalizovanije društvene grupe i u LAP-u je identifikovano da glavni razlog nepostojanja kompletne evidencije o broju, karakteristikama i potrebama osoba sa invaliditetom leži u nedostatku jasnih integracija za formiranje baze podataka. Parcijalne podatke o osobama sa invaliditetom poseduju ustanove medicinske i socijalne zaštite, Nacionalna služba za zapošljavanje, PIO i nevladine organizacije. U LAP-u se dalje navodi da među njima nije uspostavljeno informaciono umrežavanje, što je osnovna prepreka za objedinjavanje i kompletiranje podataka.

Centar za socijalni rad Požarevac

„Može se zaključiti da je veliki broj osoba sa invaliditetom obuhvaćeno socijalnom zaštitom, ali isto tako da na osnovu sprovedenih istraživanja Centra za socijalni rad i udruženja osoba sa invaliditetom, veliki broj invalida živi na krajnjoj granici siromaštva, mnogi su upućeni samo na svoj dom, svoje dvorište, svoju porodicu, te nisu ni prepoznati kao osobe sa invaliditetom“, navodi se, između ostalog, u LAP-u.

Centar za dnevni boravak dece i omladine ometne u razvoju.

Centar za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Požarevac

Grad Požarevac izdvaja znatna materijalna sredstva za funkcionisanje jednog od najsavremenjih dnevnih boravaka u Srbiji, ove godine 20, 62 miliona dinara. Takođe ove godine uložena su i značajna sredstva u sanaciju krovnog pokrivača na ovom objektu, kao i hidroizolaciju i molersko-farbarske radove i zamenu laminata i ulaznih vrata u ukupnom iznosu od 952.800 dinara. U prethodnom periodu sredstvima grada i donacijama u okviru boravka uspostavljen je dodatni program pod nazivom „senzorna soba“, koja omogućava korisnicima adekvatnije senzorno okruženje, a takođe je sredstvima donatora dodatno opremljena sportsko rekreativna sala sistemom za podršku psihomotornom razvoju. Sredstvima iz donacija su takođe obezbeđena i zamena kuhinje, kupovina klima uređaja i dela opreme (stolice) kao i nabavka računara a započete su i pripremne radnje oko izgradnje tzv „senzornog dvorišta,“ rekla je Tatjana Rajić, direktorka Centra za socijalni rad Požarevac.

Tatjana Rajić, direktorka Centra za socijalni rad Požarevac

Već izvesno vreme govori se o Dnevnom boravku za odrasle osobe sa invaliditetom, za sada ova usluga realizuje se kroz projekat „Veritasa“.

To pitanje moramo rešavati na sistematični i trajni način. Ono podrazumeva veća ulaganja, a neophodne su i određene saglasnosti Republike. Učenićemo sve da u 2020. godini makar započnemo proceduru rešavanja tog pitanja da bismo u neredne godine - dve zaokružili celinu i pružili i tu vrstu usluge našim sugrađanima. Znamo za taj problem i njime se bavimo“, naglasio je Slaviša Stojković.

Ovaj tekst nastao je u sklopu projekta “ Lokalna zajednica je i moja kuća ” koji sufinansira grad Požarevac po osnovu Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Požarevca  u 2019. godini

-Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

To Top