Danas se obeležava Međunarodni dan starih

Požarevac

Društvo

Danas se obeležava Međunarodni dan starih

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Proglašenjem Međunarodnog dana starijih osoba podstiču se države da im osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće učestvovanje u društvu u skladu sa sposobnostima.

Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14.decembra 1990. Rezolucijom 45/106 da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Ovaj dan se obeležava svakog 1.oktobra.

Crveni krst Požarevac će ovaj dan obeležiti sutra zajedno sa Zavodom za javno zdravlje Požarevac i Patronažnom službom  Doma zdravlja u Domu Crvenog krsta Požarevac . U vremenu od 8 do 10 časova vršiće se provera zdravstvenog stanja starijih osoba, provera nivoa šećera u krvi, merenje krvnog pritiska, težine i visine.

To Top