Debata o medijskoj strategiji i zakonodavstvu

Požarevac

Događaji

Debata o medijskoj strategiji i zakonodavstvu

Foto: A.G.

How Good Of A Friend Are You Really?

U organizaciji Centra za razvoj lokalnih medija danas je u Požarevcu održana druga od ukupno četiri debate na temu ,,Medijska strategija i medijsko zakonodavstvo – kakve nas promene očekuju?“.

Panelisti su bili Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i član Radne grupe za izmenu medijskih zakona, Saša Mirković, profesor Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, bivši državni sekretar i pomoćnik ministra u Ministarstvu kulture i informisanja Vlade Republike Srbije i Miloš Stojković, advokat i stručnjak za medijsko pravo.

Veljanovski je istakao da postoje dva paralelna toka – prvi je da su u medijskim zakonima upisani standardi i dobre namere, a drugi da se u praksi to u nedovoljnoj meri ostvaruje.

,,Kada smo počeli da radimo na Zakonu o elektronskim medijima, pokazao sam svim članovima radne grupe akcioni plan, u kome se od 30 zadataka koji se odnose na izmene ovog zakona 20 odnose na REM. Postalo je potpuno jasno, a to pokazuju različita istraživanja i izveštaji, da to telo koje bi trebalo da bude nezavistno, regulatorno i da u naš sistem u praksi implementira standarde demokratskog sveta i evropskog iskustva to ne radi u dovoljnoj meri i dovoljno dobro. To nije zbog toga što zakon nije to omogućio, već zato što nema volje”, kazao je Veljanovski.

Mirković je između ostalog gvorio o ključnim izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima.

,,Prva izmena je vezana za Savet za štampu, a Vlada Srbije je pristala da u radnu verziju ubaci ovo telo koje bi trebalo da ima zakonsko utemeljenje, čemu se veoma protive predstavnici tabloida kojima bi na taj način bilo omogućeno da apliciraju na projektnom sufinansiranju. Na poslednjem sastanku došlo je do izmene i člana 39 ovog zakona, u kome se ,,na mala vrata” omogućava povratak države u vlasničku strukturu medija. Ako ove promene budu usvojene, to nas vraća nekoliko koraka unazad i dovodi u pitanje sve dosadašnje reformske procese koji se tiču vlasničke strukture”, rekao je Mirković.

Stojković je naglasio da je suština problema izostanak demokratske kulture i demokratske evolucije društva kao celine, a da su mediji i medijska scena samo refleksija. Svi panelisti su se složili da novi zakon ma koliko bio dobar ne može da dovede do željenih promena ako isti ljudi ostanu na čelnim pozicijama.

Debata je realizovana u okviru projekta „Budućnost je u slobodnim lokalnim medijima“

To Top