Dve decenije rada Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Požarevac

Događaji

Dve decenije rada Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Foto: A. G.

How Good Of A Friend Are You Really?

Centar za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju danas je svečanošću u požarevačkom Centru za kulturu obeležio 20 godina rada.

Svečanu akademiju su otvorili korisnici usluga dnevnog boravka koji su otpevali pesmu ,,Priđi bliže“ i predstavili se plesnom igrom ,,Veliko i malo”.

Jasmina Rapaić, rukovodilac Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Požarevac, podsetila je da je 2003. godine centar počeo sa radom sa 14 korisnika i da je tokom godina potpuno popunio kapacitet, počeo da pruža uslugu prevoza korisnika, oplemenio svoj rad novim sadržajima, aktivno učestvovao u dešavanjima u gradu i postao primer dobre prakse uspostavljanja stručnog standarda u pružanju ove vrste usluge.

U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i važećim pravilnicima, u 2018. godini Centar za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju postao je licenciran pružilac usluge na osnovu licence za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kazala je ona. Ovom licencom centar je stekao pravo pružanja usluge ne samo deci i mladima, već i odraslima, što predstavlja ispunjenje jednog od uslova kada u budućnosti bude osposobljen prostor za rad za odrasle osobe sa invaliditetom.

,,Centar za dnevni boravak nije odvojen deo društva, on funkcioniše kao nerazdvojiv deo lokalne sredine iz  kojih potiče i deli sudbinu svih njenih sugrađana. Uloga koju sredina ima na dete koje živi u njoj i uslovi koje ona obezbeđuje značajni su u razvoju svakog deteta. Postavljaju se mnogobrojna pitanja nakon 20 godina rada - kakav je stav društva prema ovoj deci, koliko je društvo spremno da izađe u susret njihovim pravima i potrebama, kakav je položaj ove dece u porodici i kakav odnos vršnjaci imaju prema njima. U svim našim dosadašnjim programima rada interakcija je bila glavna okosnica postavljanja aktivnosti i zato je bezbroj sadržaja bio usmeren na inkluzivne aktivnosti sa decom predškolske ustanove i učenicima osnovnih i srednjih škola”, istakla je Rapaić i zahvalila se svim saradnicima, a naročito lokalnoj samoupravi na finansijskoj podršci tokom svih 20 godina rada.

Ona je potom uručila zahvalnice Lavu Grigoriju Pajkiću, državnom sekretaru u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Predragu Mijatoviću, predsedniku Skupštine Požarevca.

Uručene zahvalnice

Mijatović je istakao da ova posebna organizaciona jedinica pod okriljem lokalnog Centra za socijalni rad već dve decenije radi za dobrobit naših mladih sugrađana koji imaju smetnje u razvoju, kao i njihovih porodica.

,,Uzimajući u obzir stanje u kojima se nalaze često dolazi do nemogućnosti da ostanu sami kod kuće, tako da ova vrsta usluga koja im se pruža jeste funkcionalna, ali prevashodno je terapeutska. Boravak u ovoj zajednici izvesni period u toku dana čini ove mlade  ljude spremnim za svakodnevne izazove koje doživljavaju, ali i za one koji su tek pred njima“, kazao je Mijatović.

Istakao je i da je lokalna samouprava kao osnivač uvek bila na usluzi korisnicima ove radne jedinice Centra za socijalni rad, a posebno ga raduje interakcija korisnika sa drugim ustanovama i institucijama, a pogotovo školskim.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kazao je da je država prepoznala važnost obezbeđenja jednakih prava i mogućnosti za sve građane, bez obzira na njihove sposobnosti ili ograničenja, te da je cilj da svako dete i omladina ometena u razvoju osete punu podršku društva i imaju jednake mogućnosti za razvoj svojih talenata i potencijala.

Continue Reading
Povezane teme...
To Top