Ministarka Vujović obišla novoizgrađenu transfer stanicu u Petrovcu

Petrovac

Događaji

Ministarka Vujović obišla novoizgrađenu transfer stanicu u Petrovcu

Foto: Opština Petrovac na Mlavi

How Good Of A Friend Are You Really?

U okviru obeležavanja dana opštine Petrovac na Mlavi, ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović obišla je danas novoizgrađenu transfer stanicu sa reciklažnim dvorištem u Petrovcu – Centar za sakupljanje i separaciju komunalnog otpada.

Ministarku su dočekali predsednik opštine Petrovac na Mlavi Duško Nedinić, narodna poslanica Nataša Ivanović, direktor KJP "Izvor" i predstavnici fime "Lorteks" koja je izvodila radove.

Po rečima ministarke Vujović, u ovaj infrastrukturni projekat Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine uložili su 270 miliona dinara i njime unapređuje ne samo sistem upravljanja otpadom, već i kvalitet života građana u ovom delu Srbije.

“Transfer stanica, koja je izgrađena za godinu dana, jedan je od koraka kojim nastavljamo da rešavamo problem odlaganja otpada na području petrovačke opštine. Izgradnjom transfer stanice sa reciklažnim dvorištem, koju će koristiti i opštine Kučevo, Žagubica i Malo Crniće, komunalni otpad iz Petrovca na Mlavi više se neće odlagati na nesanitarnoj deponiji, već će nakon sakupljanja i pretovara na transfer stanici biti transportovan na najbližu sanitarnu deponiju na dalji tretman“, rekla je ministarka Vujović.

Transfer stanica je preduslov za realizaciju još jednog velikog projekta u Petrovcu na Mlavi, koji podrazumeva zatvaranje, sanaciju i rekultivaciju postojeće nesanitarne deponije „Svina“. U toku je revizija projektne dokumentacije, a prvi radovi u planu su već sledeće godine, čime će trajno biti rešen višedecenijski ekološki problem ove opštine.

„Nakon zatvaranja i rekultivacije nesanitarne deponije, postaviće se sistem video nadzora koji će biti uvezan sa monitoring centrom Ministarstva zaštite životne sredine, u kome će se u realnom vremenu nadzirati svaki pokušaj nelegalnog odlaganja otpada. Na dalje je na opštini da vodi računa o životnoj sredini i kvalitetu života građana. Naš zajednički cilj je da unapredimo stanje životne sredine, a time i kvalitet života građana“, navela je ministarka Vujović.

U okviru transfer stanice nalaze se i objekti za zaposlene, prijavnica, pretovarna rampa za neselektirani komunalni otpad, separatori, infiltracioni i protivpožarni bazeni. Ceo kompleks biće ograđen zelenim pojasom uz izgradnju pratećih unutrašnjih saobraćajnica i parkinga za vozila.

To Top