Eksproprijacija zemljišta zbog izgradnje brze saobraćajnice

Požarevac

Info

Eksproprijacija zemljišta zbog izgradnje brze saobraćajnice

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Grad Požarevac poziva trenutne vlasnike da se, povodom eksproprijacije parcela koje se nalaze na trasi brze saobraćajnice Požarevac – Golubac, jave odeljenju za imovinsko pravne poslove Gradske uprave Požarevac.

Grad poziva građane koji su trenutno vlasnici sledećih parcela na katastarskoj opštini Požarevac:

19810, 19991, 19992, 19993, 19995, 19996, 19998, 20006, 20021, 20022, 20034, 20035, 20036, 20073, 20074, 20075, 20076, 20078, 20081, 20084, 20085, 20089, 20090, 20091, 20092, 20093, 20094, 20095, 20096, 20097, 20098, 20099, 20100, 20101, 20110, 20111, 20117, 20118, 20119, 20120, 20121, 20123, 20278, 20286, 20287, 20288, 20289, 20290, 20291 i 20300/1.

Vlasnici navedenih parcela do 10. decembra treba da se jave odeljenju za imovinsko pravne poslove Gradske uprave grada Požarevca, na kontakt telefon 012 539 638.

To Top