Golubac će dobiti marinu kapaciteta do 100 čamaca

Golubac

Društvo

Golubac će dobiti marinu kapaciteta do 100 čamaca

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Ministarstvo turizma i omladine raspisalo je javnu nabavku za izgradnju marine u Golupcu.

Postojeća marina u Golupcu koja se uveliko koristi, nema karakteristike marine prema važećoj zakonskoj regulativi, već samo formiranu vodnu površinu oivičenu valobranom u cilju zaštite od reke, tako da se ovim projektom razmatra u smislu izgradnje novog valobrana. Opravdanost projektovanja i izrade spoljnjeg valobrana je i u cilju zaštite celog kompleksa marine i gradske plaže u neposrednoj blizini, navodi se u tehničkoj dokumentaciji.

Novoprojektovani spoljni valobran ukupne dužine 201 metar se  vezuje na početak postojećeg valobrana (račva), od korena postojećeg do centra glave novoprojektovanog valobrana. Završni deo valobrana je urađen kao nasip od kamenog materijala. Unutrašnja strana oba valobrana namenjena je privezu do 100 manjih plovnih jedinica-čamaca.

U okviru izgradnje marine sa pripadajućim sadržajima, predviđena je izgradnja upravnog objekta marine (sa prostorom za jedriličarski centar) sa parking prostorom.

Ta toj lokaciji se trenutno nalaze dva objekta koji će biti zadržani do stvaranja mogućnosti za izgradnju upravnog objekta marine, a trenutno ih koriste članovi jedriličarskog saveza. Izgradnja upravnog objekta biće predmet posebnog projekta.

Procenjena vrednost javne nabavke je 300.000.000 dinara, a rok za podnošenje ponuda je 24. novembar.

To Top