Grad kupio opremu za merenje buke, ko će vršiti kontrolu?

Požarevac

Društvo

Grad kupio opremu za merenje buke, ko će vršiti kontrolu?

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Grad Požarevac nabavio je opremu za merenje nivoa buke iz ugostiteljskih objekata. Istraživali smo koji je sledeći korak grada, ko će i kada meriti jačinu buke, kao i kolike će biti kazne.

Opremu koju čine dva fonometra, odnosno prenosna instrumenta za merenje nivoa buke, dinamičkog opsega od 20 do 134 decibela ili većeg, a frekvencijskog opsega od 10 herca do 20 kiloherca ili većeg, kao i dva kalibratora zvuka, grad je kupio od beogradske firme “Dirigent acoustics” za 1,2 miliona dinara. Rok za isporuku opreme je najduže 45 kalendarskih dana, od dana zaključenja ugovora.

Po rečima Lazara Stanojevića, načelnika Gradske uprave Požarevac, ovu opremu koristiće komunalna milicija i komunalna inspekcija, a kontrolu će vršiti po službenoj dužnosti vikendom i radnim danima, ali i po prijavi građana. Cilj je da se utvrdi da li u ugostiteljskim objektima jačina buke prelazi dozvoljene granice, a predviđene su i novčane kazne.

„U toku je izrada predloga gradske odluke o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji grada koja će se naći na nekoj od narednih sednica Skupštine Požarevca. Ovom odlukom će tačno po zonama biti definisano kolika jačina buke je dozvoljena u kom delu grada kada su u pitanju ugostiteljski objekti. Međutim, da bi se to uradilo neophodno je najpre da se izvrši zoniranje grada“, objašnjava Stanojević i ističe da je zakonom predviđeno da lokalne samouprave donesu tu odluku.

Kolike će biti novčane kazne za vlasnike ugostiteljskih objekata u kojima se utvrdi da je jačina buke veća od dozvoljene takođe će biti definisano gradskom odlukom, kaže načelnik. U međuvremenu, dok se ta odluka ne donese, primenjivaće se već postojeća odluka Vlade.

Dozvoljeni nivo buke u kafićima i restoranima tokom dana iznosi 65 decibela, a posle 22 časa 55 decibela. Kazne za prekoračenje dozvoljenog nivoa buke su 200.000 dinara za pravno lice, 50.000 dinara za odgovorno lice, odnosno, zaposlenog i 100.000 za vlasnika ugostiteljskog objekta.

Stanojević kaže da se najveći broj pritužbi građana u proteklom periodu odnosio upravo na buku iz ugostiteljskih objekata te je cilj da se prvo taj problem reši, a posebnom odlukom će se kasnije definisati kontrola buke u stambenim jedinicama.

To Top