Grad kupuje montažni i virtuelni poligon za obuku dece u saobraćaju

Požarevac

Društvo

Grad kupuje montažni i virtuelni poligon za obuku dece u saobraćaju

Foto: Opština VG arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Grad Požarevac kupuje montažno-demontažni i virtuelni poligon za edukaciju dece o pravilnom i bezbednom saobraćaju.

Kako je navedeno u javnoj nabavci, deca nemaju razvijene psihofizičke sposobnosti kao odrasli ljudi i da nemaju dovoljno iskustva niti znanja za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, te predstavljaju posebno ugroženu kategoriju učesnika u saobraćaju.

,,Deca najbolje usvajaju nova znanja kroz interaktivno učenje, odnosno kroz pokazne poligone gde prolazeći kroz realne saobraćajne situacije u kontrolisanim uslovima stiču neophodna znanja za pravilno učestvovanje u saobraćaju. Savet za bezbednost saobraćaja, kao i predstavnici lokalne samouprave su prepoznali problem bezbednosti dece, kao i načine kako taj problem prevazići”, piše u dokumentu o tehničkom opisu.

Ponuđač je u obavezi da osmisli plan obuke i edukacije, takav da na poligonima deca steknu osnovna znanja, između ostalog, o sledećim pojmovima: pešak, automobil, ulica, delovi ulice, vrste ulica, kretanje po kolovozu i kretanje po trotoaru, obilaženje prepreka na trotoaru, kretanje po putu bez trotoara, izbor mesta za prelazak preko ulice, pešački prelaz, semafor, različite vrste raskrsnica, pravilan prelazak ulice u različitim uslovima, sve vrste signala u saobraćaju, njihovo značenje i kretanje u uslovima smanjene vidljivosti.

Takođe, pored navedenog ponuđač bi trebalo da pripremi program obuke za virtuelni saobraćajni poligon gde će dece sticati znanja o osnovnim saobraćajnim pojmovima prolazeći rute.

Predviđeno je da bude sprovedena obuka u trajanju od pet dana koju će proći đaci prvaci iz najmanje dve osnovne škole sa teritorije lokalne samouprave.

Vrednost nabavke je 5.750.000 dinara, a rok za podnošenje ponuda je 24. oktobar.

To Top