Grad nabavlja opremu, kada će početi merenje buke iz ugostiteljskih objekata?

Požarevac

Društvo

Grad nabavlja opremu, kada će početi merenje buke iz ugostiteljskih objekata?

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku za kupovinu opreme za merenje nivoa buke iz ugostiteljskih objekata.

Kako se navodi u tehničkoj specifikaciji, grad namerava da kupi dva fonometra, odnosno prenosna instrumenta za merenje nivoa buke, dinamičkog opsega od 20 do 134 decibela ili većeg, a frekvencijskog opsega od 10 herca do 20 kiloherca ili većeg, kao i dva kalibratora zvuka.

Procenjena vrednost javne nabavke je 1.135.967,50 dinara bez PDV-a, a rok za podnošenje ponuda je 3. avgust.

Rok isporuke ne može biti duži od 45 kalendarskih dana, od dana zaključenja ugovora, navodi se u dokumentaciji, što znači da bi merenje nivoa buke iz ugostiteljskih objekata moglo da počne najranije  krajem oktobra.

Podsećamo, Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini je usvojen u oktobru prošle godine kojim je određeno da komunalni milicioner može da meri buku iz ugostiteljskih objekata i piše kazne ukoliko dođe do prekoračenja graničnih vrednosti. Uslov je da poseduje adekvatnu opremu i akreditaciju koju mu izdaje lokalna samouprava. 

To Top