Komunalna milicija: Ugostitelji da se pridržavaju dozvoljenog nivoa buke

Požarevac

Saopštenja

Komunalna milicija: Ugostitelji da se pridržavaju dozvoljenog nivoa buke

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Kreću kontrole, a novčane kazne su velike.

Komunalna milicija grada Požarevca, koja je ovlašćena za kontrolu i merenje buke poreklom iz ugostiteljskih objekata, obaveštava ugostitelje da se pridržavaju najviše dozvoljenog nivoa buke koji je određen za konkretnu akustičku zonu.

Dozvoljen nivo buke prikazan u tabeli

“Apelujemo na ugostitelje da izvrše svoju obavezu iz člana  8. Odluke o određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“ , br. 2/2023), a u vezi sa članom 18. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, br. 96/2021), tako što će pribaviti izveštaj o merenju buke ovlašćene stručne organizacije kojim će biti upoznati sa maksimalno dozvoljenim nivoom buke koji se emituje iz akustičkih uređaja do 27. juna”, navodi se u saopštenju Komunalne milicije.

Ukoliko ugostitelj učini prekršaj na taj način što emituje buku iznad propisanih graničnih vrednosti, zakonom su predviđene novčane kazneza koje se izdaje prekršajni nalog u iznosu od 200.000 dinara za pravno lice i 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu , kao i u iznosu od 100.000 dinara za preduzetnika.

U slučaju da ugostitelj ponovi isti prekršaj, odnosno emituje buku iznad propisanih graničnih vrednosti, u periodu od godinu dana od dana izdavanja prekršajnog naloga, komunalni milicionar podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka gde je predviđena novčana kazna u rasponu od 500.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice, novčana kazna od 100.000 do 300.000 za odgovorno lice u pravnom licu i novčana kazna od 250.000 do 500.000 za preduzetnika. U slučaju ponavljanja prekršaja u navedenom roku obavezno se izriče zaštitna mera oduzimanja predmeta (izvora buke) koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja. 

“Pozivamo ugostitelje sa teritorije grada Požarevca da prisustvuju sastanku koji će se održati 6. juna sa početkom u 10 časova, u skupštinskoj sali br. 107 u zgradi Gradske uprave Požarevca, u cilju upoznavanja sa merama zabrane i ograničenjima koje su propisane zakonom i gradskom odlukom”, piše u saopštenuju.

Podsećamo da je grad Požarevac prošle godine nabavio opremu za merenje nivoa buke.

GRAD KUPIO OPREMU ZA MERENJE BUKE, KO ĆE VRŠITI KONTROLU?

To Top