Grad Požarevac raspisao novu javnu nabavku za prevoz đaka

Požarevac

Društvo

Grad Požarevac raspisao novu javnu nabavku za prevoz đaka

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska uprava Požarevac raspisala je novu javnu nabavku za prevoz đaka koja je podeljena u dve partije – za prevoz osnovaca i srednjoškolaca.

Procenjena vrednost javne nabavke za prevoz osnovaca je 38,9 miliona dinara, a za prevoz srednjoškolaca 6,8 miliona dinara, odnosno ista je kao i u prethodnom tenderu koju je grad raspisao krajem februara.

POŽAREVAC TRAŽI PREVOZNIKA ZA UČENIKE

Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji, prevoz đaka se mora uskladiti sa početkom i krajem nastave učenika, odnosno u skladu sa rasporedom rada škola. Deca iz svih naselja moraju biti u svojoj matičnoj školi najkasnije do 7.30 časova svakog radnog dana po školskom kalendaru, a organizovani povratak dece najkasnije u roku od pola sata po završenoj nastavi svih razreda.

Okviran broj učenika osnovnih škola koji koriste prevoz je 993, a srednjih škola  672.

Usluge prevoza izabrani ponuđač vršiće u periodu od 12 meseci. Rok za podnošenje ponuda je 20. jun do 14 časova.
 

Koje uslove ponuđač mora da ispuni?


Jedan od uslova je da je ponuđač u periodu od tri poslednje godine pre isteka roka za podnošenje ponuda realizovao najmanje 10 ugovora čiji je predmet obavljanje usluga prevoza učenika ili da je u istom periodu realizovao usluge prevoza učenika u vrednosti od najmanje 25 miliona dinara bez PDV-a za prevoz osnovaca, odnosno 5 miliona dinara bez PDV-a za prevoz srednjoškolaca.

U konkursnoj dokumentaciji se navodi i da ponuđač mora da na osnovu vlasništva ili ugovora o zakupu/lizingu raspolaže sa najmanje 12 autobusa od čega najmanje 10 sa kapacitetom sedišta preko 35 i najmanje dva mini busa sa kapacitetom sedišta od 9 do 30 koji ispunjavaju sve uslove iz člana 3, 4. i 8. Pravilnika o  načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.

Pored toga potrebno je i da raspolaže servisnom radionicom za tehničko održavanje vozila ili da ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa jednom takvom radionicom.


Zašto je propala prethodna javna nabavka?


Podsećamo, javna nabavka koju je grad Požarevac raspisao u februaru je obustavljena jer se javio samo jedan ponuđač, kompanija „Arrivalitas“, čija je ponuda proglašena neprihvatljivom. Kako đaci ne bi ostali bez besplatnog prevoza, grad je sa „Arrivom“ potpisao Aneks ugovora do kraja školske godine.

ARRIVA PREVOZI ĐAKE DO KRAJA ŠKOLSKE GODINE

 

To Top