Požarevac traži prevoznika za učenike

Požarevac

Društvo

Požarevac traži prevoznika za učenike

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska uprava Požarevac raspisala je javnu nabavku za prevoza učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju na teritoriji grada. Vrednost javne nabavke iznosi 45.727.272,72 dinara.

Javna nabavka podeljena je u dve partije - prva je za prevoz osnovaca, čija je procenjena vrednost 38.909.090,90 dinara,  a druga za prevoz srednjoškolaca, u vrednosti od 6.818.181,81.

Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji, prevoz đaka se mora uskladiti sa početkom i krajem nastave učenika, odnosno u skladu sa rasporedom rada škola. Deca iz svih naselja moraju biti u svojoj matičnoj školi najkasnije do 7.30 časova svakog radnog dana po školskom kalendaru, a organizovani povratak dece najkasnije u roku od pola sata po završenoj nastavi svih razreda.

Okviran broj učenika osnovnih škola koji koriste prevoz je 993, a srednjih škola  672.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28. mart do 12 časova. Usluge prevoza izabrani ponuđač vršiće u periodu od 12 meseci.

Neophodno je da ponuđač raspolaže tehničkim i kadrovskim kapacitetom, na osnovu vlasništva ili ugovora o zakupu/lizingu raspolaže sa najmanje 12 autobusa od čega najmanje 10 sa kapacitetom sedišta preko 45 i najmanje dva mini busa sa kapacitetom sedišta od 9 do 30,  raspolaže servisnom radionicom za tehničko održavanje vozila ili da ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa jednom takvom radionicom i da ima u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vreme, ili radno nagažovanih po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima najmanje 12 vozača autobusa sa položenom „D“ kategorijom. 

Podsećamo da je od septembra 2021. godine kompanija “Arriva litas”  prevozila osnovce i srednjoškolce.

>>GRAD DONEO ODLUKU KO ĆE PREVOZITI ĐAKE<<

To Top