Iz Fonda za zaštitu životne sredine biće realizovano šest projekata

Požarevac

Društvo

Iz Fonda za zaštitu životne sredine biće realizovano šest projekata

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Na sednici zakazanoj za sredu, 22. decembar, lokalni parlament će odlučivati o Programu korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca za 2022. godinu.

U pripremi predloga ovog programa nadležna komisija održala je radni sastanak 2. decembra, na kojem je razmatrala projekte korisnika sredstava budžetskog Fonda - Gradske uprave Požarevac, JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ i JKP ,,Komunalne službe“ Požarevac.

Ukupan iznos sredstava za izradu Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2022. godinu iznosi 173.351.147 dinara.

U obzir su uzeta sredstva od očekivanog prihoda u narednoj godini, po dopisu Odeljenja za budžet i finansije, u iznosu od 100.000.000 dinara i posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine od 15.087.695 dinara. U okviru prenamene sredstava od realizovanih projekata po izjašnjenju korisnika sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine, iz prethodnog perioda obezbeđeno je 58.263.452 dinara.

Ta novčana sredstva raspoređuju se na šest predloženih projekata koji će biti uključeni u budžet za sledeću godinu.

JKP ,,Vodovod i kanalizacija” predložilo je rekonstrukciju postojeće kanalizacione mreže na teritoriji grada Požarevca, u iznosu od 21.000.000 dinara.

,,Tokom praćenja funkcionisanja primarne kanalizacione mreže u prethodnih pet godina, uočeno je da su učestali kvarovi na cevovodu prouzrokovani kvalitetom materijala, kao i to da su visoki troškovi koje izazivaju ovi kvarovi. Kako bi se kvarovi i njihove posledice otklonile, neophodna je zamena postojećeg cevovoda, odnosno njegova rekonstrukcija”, piše u obrazloženju.

Grad Požarevac predložio je usluge vodovoda i kanalizacije, odnosno zaštitu površinskih voda od zagađenja, redovno čišćenje i održavanje kišne kanalizacije, slivnika, slivničkih rešetki, taložnice i crpnih stanica na teritoriji Požarevca i Kostolca. Za te namene grad je spreman da izdvoji 22.275.465 dinara.

,,U Požarevcu je projektovan separacioni kanalizacioni sistem, gde je odvojena kišna kanalizacija sa direktnim ulivanjem u ,,Brežanski kanal” i fekalna kanalizacija sa sistemom za prečišćavanje, koji je bio projektovan da primi i delimično prečišćene industrijske otpadne vode. Dalji razvoj kanalizacionog sistema je od izuzetne važnosti za Požarevac. Trenutno ne postoji postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Sva otpadna voda se prikuplja i ispušta u Brežanski kanal (vodotok Preda), a odmah posle, kanal se uliva u reku veliku Moravu. Posledica ovakvog stanja je da je kvalitet vode u Brežanskom kanalu znatno pogoršan, te se mora reagovati kako bi došlo do nepredviđenih akcidenta”, navodi se u obrazloženju.

Grad Požarevac je predložio još dva projekta. Prvi se odnosi na redovno održavanje i čišćenje rečnog kanala „Stara Mlava“ u cilju njegovog normalnog funkcionisanja od crpne stanice ,,Srećno” do Trnjana, u iznosu od 31.624.562 dinara. Drugi projekat podrazumeva izvođenje sanacionih radova i čišćenje regulacionog korita reke ,,Stara Mlava” (7 faza), a u cilju zaštite zemljišta od degradacije, u iznosu od 42.051.120 dinara.

JKP ,,Komunalne službe” predložilo je nabavku dva autosmećara po ceni od 40.800.000 dinara i mini smećara koji košta 15.600.000 dinara.

To Top