Fond za zaštitu životne sredine ,,težak” skoro 200 miliona dinara

Požarevac

Društvo

Fond za zaštitu životne sredine ,,težak” skoro 200 miliona dinara

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Na današnjem zasedanju lokalnog parlamenta u Požarevcu usvojen je Program korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca za 2023. godinu.

Komisija budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca održala je radni sastanak   2. decembra, na kojem je razmatrala zahteve korisnika sredstava budžetskog Fonda – Gradske uprave Požarevac, Gradske opštine Kostolac i JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ Požarevac.

Ukupan iznos sredstava za izradu Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2023. godinu je 193.238.660 dinara.

U obzir su uzeta sredstva od očekivanog prihoda u narednoj godini, po dopisu Odeljenja za budžet i finansije, u iznosu od 96.633.860 i više ostvareni prihod od ove naknade u 2022. godini u iznosu od 33.014.440 dinara. U okviru prenamene sredstava od realizovanih projekata po izjašnjenju korisnika sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine, iz prethodnog perioda obezbeđeno je 63.590.360 dinara.

Ta novčana sredstva raspoređuju se na devet predloženih projekata koji će biti uključeni u budžet za sledeću godinu.

Gradska uprava u Požarevcu predložila je izvođenje sanacionih radova i čišćenje regulacionog korita reke ,,Stara Mlava” (sedma faza), a u cilju zaštite zemljišta od degradacije u zoni ugroženog naselja Trnjana u iznosu od 47.948.880 dinara i redovno održavanje i čišćenje rečnog kanala ,,Stara Mlava” u cilju normalnog funkcionisanja kanala, od crpne stanice ,,Srećno” do Trnjana, u iznosu od 31.644.562 dinara.

Lokalna samouprava predložila je intervencije na vodotocima druge kategorije na području grada Požarevca za 2023. godinu, u cilju zaštite zemljišta od degradacije, u iznosu od 10.086.288 dinara, zatim zaštitu površinskih voda od zagađenja, odnosno redovno čišćenje i održavanje kanalizacije, slivnika,  slivničkih rešetki, taložnice i crpnih stanica u iznosu od 10.000.000 dinara i  sistematsko uklanjanje ambrozije na teritoriji grada Požarevca u 2023. godini  u iznosu od 7.831.444 dinara.

Gradska uprava u Požarevcu predložila je i redovno održavanje i čišćenje Brežanskog kanala od gradskog hipodroma do uliva u Veliku Moravu u smislu nesmetane evakuacije površinskih i  otpadnih voda, u iznosu od 25.000.000 dinara.

Gradska opština Kostolac predložila je izgradnju priključnog toplovoda za povezivanje toplifikacione mreže i tipskih toplovodnih priključaka u selu Ostrovo sa vrelovodom Kostolac - Požarevac (četvrta faza) u iznosu od 40.000.000 dinara.

JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ Požarevac predložilo je izgradnju kišne kanaluzacije u ulicama Knićaninova, Sremska i Njegoševa (deo oko Medicine rada u Požarevcu) u iznosu od 13.011.340 dinara i zamenu azbesno-cementnog cevovoda u Knićaninovoj ulici u iznosu od 7.716.146 dinara.

To Top