Javna prezentacija urbanističkog projekta proširenja groblja

Požarevac

Društvo

Javna prezentacija urbanističkog projekta proširenja groblja

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave Požarevac objavilo je javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta radi proširenja postojećeg groblja.

Javna prezentacija urbanističkog projekta biće organizovana u trajanju od sedam dana, od 2. do 9. aprila, u kancelariji broj 36 u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u Drinskoj ulici broj dva, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici grada.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave grada Požarevca, pozivom na broj telefona 539-676.

Novo groblje trebalo bi da se proširi na katastarske parcele broj 4887, 3438/1, 3456/3, 3454 , 3410/1, 3453, 5013, 5090, 3455, 3389/1 i 3456/2.

Urbanistički projekat izradilo je Privredno društvo za pružanje usluga u oblasti urbanizma, arhitekture i građevinarstva „Urbanika“  d.o.o. Beograd – Zvezdara, a odgovorni urbanista i projektant arhitekture je Tanja Klišmanić, diplomirani inženjer arhitekture.

Podnosilac zahteva za izradu projekta je JKP „Komunalne službe“ Požarevac, a investitor je grad Požarevac.

To Top