Javne konsultacije povodom projekta sanacije i konzervacije fasade zgrade opštine

Petrovac

Društvo

Javne konsultacije povodom projekta sanacije i konzervacije fasade zgrade opštine

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i opština Petrovac na Mlavi pozivaju zainteresovane građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Sanacija i konzervacija fasada zgrade Opštine Petrovac na Mlavi“ i daju svoje primedbe, predloge i sugestije.

Na osnovu finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim jedinicama lokalne samouprave.

U sklopu realizacije projekta, a u skladu sa zahtevima „Ekoloških i socijalnih standarda“ Evropske investicione banke, izrađen je Nacrt Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Sanacija i konzervacija fasada zgrade Opštine Petrovac na Mlavi“.

Primedbe, predlozi i sugestije za unapređenje teksta Nacrta Plana građani mogu dostaviti na obrascu za dostavljanje sugestija, putem elektronske pošte na adresu: [email protected], sa naznakom „Javne konsultacije – Nacrt Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Sanacija i konzervacija fasada zgrade Opštine Petrovac na Mlavi na K.P. br. 405 KO Petrovac na Mlavi, u Petrovcu na Mlavi“, do 27. marta.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Po okončanju postupka javnih konsultacija, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnim konsultacijama, sačiniće Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama i uzeti u obzir rezultate javnih konsultacija pri pripremi finalne verzije Plana upravljanja životnom sredinom i društvom.

Continue Reading
Povezane teme...
To Top