Javni beležnici odgovaraju na pitanja građana

Braničevo

Društvo

Javni beležnici odgovaraju na pitanja građana

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Javni beležnici obeležavaju danas osam godina od uspostavljanja javnobeležičkog sistema u Republici Srbiji otvaranjem tri posebne telefonske linije, kako bi uživo odgovarali na pitanja građana ili ih uputili na način na koji mogu da ostvare svoja prava.

Javnobeležnička komora Srbije poziva građane da se jave i postave pitanje uživo u razgovoru sa javnim beležnicima na telefonske brojeve 065/ 415 88 24, 065/415 88 25 i 065/415 88 26. Ove linije biće otvorene danas, 15. septembra, od 11 do 14 časova.

Javni beležnici koji budu dežurali na ovim linijama, trudiće se da odgovore na što veći broj poziva.

JKS želi da doprinese opštoj informisanosti o ulozi javnih beležnika u pravnom sistemu, o nadležnostima u poslovima oko prometa nepokretnosti, overi potpisa i prepisa, overama punomoćja i opoziva punomoćja, registru zaveštanja, načinu poveravanja ostavinskih postupaka javnim beležnicima i svim drugim eventualnim dilemama vezanim za njihove nadležnosti.

Prve 94 kancelarije javnih beležnika u Srbiji otvorene su 1. septembra 2014. godine, sa zadatkom da jačaju pravnu sigurnost, rasterete sudove, ubrazaju i kontrolišu pravni promet. Danas u Srbiji ima 227 javnobeležničkih kancelarija,  a ovaj sistem  se se u prethodnim godinama ubrzano razvijao i u obimu nadležnosti.

Continue Reading
Povezane teme...
To Top