Da li su sva javna preduzeća u 2021. godini ostvarila dobit?

Požarevac

Ekonomija

Da li su sva javna preduzeća u 2021. godini ostvarila dobit?

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Od pet javnih preduzeća u Požarevcu jedno je poslovalo sa gubitkom prošle godine.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ je na kraju 2021. godine ostvarilo ukupan prihod od 457.132.100 dinara, što je za oko 2.000.000 dinara više u odnosu na prihod ostvaren u 2020. godini.

Ostvareni rashodi iznose 478.851.892 dinara, što znači da je ovo preduzeće u prethodnoj godini imalo neto gubitak od 18.919.206 dinara.

U izveštaju je navedeno da je trend gubitka vode u Požarevcu i dalje visok, ali je na nepromenjenom nivou u odnosu na 2020. godinu.

Sva ostala javna preduzeća poslovala su pozitivno, a najveću dobit ostvarilo je JP “Toplifikacija” Požarevac.

JP „Toplifikacija“ na kraju 2021. godine ostvarilo je prihod od 636.057.074 dinara, što je za 125.000.000 više nego u 2020. godini. Ukupni rashodi iznosili su 591.465.144 dinara.

Grejanje kupaca u grejnoj sezoni u periodu od 1. januara do 8. maja 2021. godine bilo je stabilno, osim u periodu od 16. do 19. januara i od 22. do 25. januara kada je bila smanjena isporuka iz TE-KO ,,A”, navedeno je u rešenju o davanju saglasnosti na izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2021. godinu JP „Toplifikacija“ Požarevac.

Ostvareni neto dobitak ovog javnog preduzeća u prethodnoj godini iznosi 37.537.826 dinara.

JKP ,,Komunalne službe“ Požarevac je u 2021. godini ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 413.771.179 dinara, što je za 9,42 odsto više od ostvarenih prihoda u 2020. godini.

,,Došlo je do povećanja prihoda od iznošenja i deponovanja smeća, koji u strukturi ukupnih prihoda učestvuju sa 49,05 odsto. U najvećem delu nisu ostvareni prihodi od subvencija i od čišćenja divljih deponija“, piše u rešenju o davanju saglasnosti na izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2021. godinu JKP ,,Komunalne službe“ Požarevac.

Ukupno ostvareni rashodi iznose 413.038.619 dinara i veći su za 5,19 odsto od ostvarenih rashoda u 2020. godini. Kako se navodi u izveštaju, većina rashoda je u planiranim granicama, ali neki taj plan i premašuju usled inflacije i događaja na svetskom tržištu koji imaju uticaja na rast cena i troškova.

Javno komunalno preduzeće ,,Komunalne službe“ Požarevac je ostvarilo u 2021. godini  neto dobitak u iznosu od 318.818 dinara.

JP „Ljubičevo“ je prošle godine ostvario ukupne prihode u iznosu od 76.225.747, a rashode 69.900.404 dinara.

,,Rashodi se u 2021. godini odnose na ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, gde je ispoštovan maksimum u pogledu setve, prihrane i zaštite useva. Deo troškova se odnosi na ishranu konja, kao i na njihovu negu i pripremu za takmičenje”, piše u rešenju o davanju saglasnosti na izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2021. godinu JP „Ljubičevo“ Požarevac.

Javno preduzeće ,,Ljubičevo“ Požarevac je ostvarilo u 2021. godini  neto dobitak, nakon uplate poreza, u iznosu od 5.566.115 dinara.

Pozitivno poslovanje u prethodnoj godini zabeležilo je i JP „Parking servis“ Požarevac, koje je ostvarilo ukupni prihod od 86.613.062 dinara u prethodnoj godini, što je za 26,04 odsto više u odnosu na 2020. godinu.

,,Razlog viših prihoda preduzeća je veći stepen iskorišćenosti kapaciteta na javnim parkiralištima i stabila epidemiološka situacija u odnosu na prethodnu poslovnu godinu“, piše u izveštaju.

U 2021. godini preduzeće je imalo rashode u iznosu od 77.417.931 dinara. Ostvareni neto dobitak u prethodnoj godini iznosi 7.746.178 dinara.

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja javnih preduzeća za 2021. godinu biće ispred požarevačkih odbornika na skupštinskom zasedanju u ponedeljak, 19. septembra.

To Top