JAVNI UVID: Druga izmena Prostornog plana zbog izgradnje deponije

Požarevac

Društvo

JAVNI UVID: Druga izmena Prostornog plana zbog izgradnje deponije

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove grada Požarevca objavilo je javni poziv za rani javni uvid u Elaborat povodom druge izmene i dopune Prostornog plana grada Požarevca.

Prostorni plan će sadržati pravila uređenja i građenja i sve elemente detaljne razrade za neposrednu primenu u obuhvatu Regionalnog centra sa sanitarnom deponijom, a na osnovu Programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022-2031. godine i planska pravila za pristupne saobraćajnice ovom kompleksu.

Takođe, sadržaće i uslove za planiranje i pravila uređenja i građenja za komplekse i objekte za korišćenje obnovljivih izvora energije, u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i smernicama i preporukama datim Prostornim planom grada Požarevca.  

Sastavni deo ovog dokumenta će činiti i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana na životnu sredinu.

Preliminarni prostorni obuhvat predstavlja lokacija koja se planira za Regionalni centar sa sanitarnom deponijom (katastraske parcele br. 1202/3, 1202/1, 1523 i 1201, sve KO Kličevac), kao i parcele koje se planiraju za saobraćajni pristup ovoj lokaciji, koje će biti određene kroz izradu Prostornog plana. Konačan obuhvat će biti definisan prilikom izrade nacrta plana.

Lokacija se nalazi 2,5 kilometara južno od naselja Kličevac, na oko dva kilometra od najbližeg naselja Kurjače (opština Veliko Gradište), 23 kilometra od Požarevca, odnosno 51 kilometar od Petrovca na Mlavi. Od puta Požarevac – Veliko Gradište lokacija je udaljena oko šest kilometara. Do lokacije se dolazi zemljanim putem iz pravca sela Kurjače, u dužini od 550 metara, ili iz pravca Kličevca putem u dužini od 2.500 metara.

“Od najbližih pojedinačnih kuća buduća regionalna deponija biće udaljena oko 1.150 metara. Lokacija nije opremljena tehničkom infrastrukturom (struja, voda, kanalizacija)”, navodi se u Elaboratu.

Elaborat je izradio Arhitektonsko-građevinski institut DOO iz Novog sada, a rani javni uvid trajaće do 19. septembra, u kancelariji broj 212 u zgradi Gradske uprave Požarevca, u Drinskoj ulici broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici grada Požarevca.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je diplomirana inženjerka arhitekture Manuela Janković.

“Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Elaborat za rani javni uvid Druge izmene i dopune Prostornog plana grada Požarevca i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja ranog javnog uvida, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Požarevca”, navodi se u javnom pozivu.

Podsećamo da je krajem juna 2022. godine na sednici Skupštine grada Požarevca doneta odluka o izradi druge izmene i dopune Prostornog plana grada Požarevca u delu koji se odnosi na određivanje lokacije za izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom, o čemu je E-Braničevo pisalo ranije.

MENJA SE PROSTORNI PLAN ZBOG DEPONIJE U KLIČEVCU

 

 

To Top