Kada će biti otvoren konkurs za upis dece u vrtić?

Požarevac

Društvo

Kada će biti otvoren konkurs za upis dece u vrtić?

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Roditelji mogu da prijave decu za upis u Predškolsku ustanovu ”Ljubica Vrebalov” u Požarevcu potpuno besplatno elektronskim putem.

Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na portalu eUprava.

Usluga eVrtić na portalu eUprava za PU ”Ljubica Vrebalov” Požarevac biće aktivirana u periodu trajanja konkursa za upis dece za radnu 2021/22.godinu, od 1. aprila do 15. maja.

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju.

To Top