Kako je raspoređen novac za unapređenje položaja starijih lica

Požarevac

Društvo

Kako je raspoređen novac za unapređenje položaja starijih lica

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Komisija za procenu predloga projekata donela je predlog liste za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada 2021 – 2025 u 2023. godini. Ukupno 2.000.000 dinara raspodeljeno je na šest udruženja.

Za projekat ,,Dobro starenje – psihosocijalno osnaživanje i zdravstvena podrška starijim ljudima” Udruženja penzionera Požarevac, komisija je opredelila 755.000 dinara. Po visini sredstava druga na listi je Sportsko rekreativna asocijacija Požarevac koja je za projekat ,,Nikad nije kasno“ dobila 320.000 dinara.

Za projekat ,,Jesen života je zlatno doba” Međuopštinske organizacije Saveza slepih Srbije opredeljeno je 272.000 dinara, a za projekat ,,Jedinstvo u akciji: Stvaranje podrške za osobe sa cerebralnom paralizom” Društva za cerebralnu i dečju paralizu Požarevac 248.000 dinara.

Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac za projekat ,,Jesenja druženja: Aktivnosti za starije članove u Domu gluvih Požarevac” dobilo je 228.000 dinara.

Najniža suma, tačnije 177.000 dinara, opredeljena je za projekat ,,Generacije zajedno – solidarnost u starosti” Međuopštinskog udruženja civilnih invalida rata Požarevac.

Komisija je odbila prijavu Udruženja građana ,,Tiha” ženska linija Požarevac, zato što nije ispunjavala uslove konkursa, odnosno indikatori i rezultati projekta nisu jasno opisani i merljivi i nije utvrđena ispunjenost kriterijuma održivosti.

To Top