Kamere na uniformama saobraćajne policije – šta bi sve trebalo da znamo

Braničevo

Saopštenja

Kamere na uniformama saobraćajne policije – šta bi sve trebalo da znamo

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je na društvenim mrežama niz pitanja i odgovora u vezi sa kamerama koje će saobraćajna policija nositi na uniformama od 1. septembra.

Šta su kamere za uniforme?

Kamere za uniforme su postavljene na vidljivom delu uniforme policijskog službenika saobraćajne policije koji, u skladu sa ovlašćenjima, obavlja poslove kontrole i regulisanja saobraćaja.

Čega su kamere za uniforme deo? Šta je SAVD?

Kamere su deo tzv. sistema za audio i video dokumentovanje (SAVD).

Kako se koriste kamere za uniforme?

Policijski službenik saobraćajne policije koristi kamere prilikom obavljanja policijskih poslova ili primene policijskih ovlašćenja.

Kako građanin zna da se kamera koristi?

Policijski službenik saobraćajne policije je dužan da obavesti građanina ukoliko se službeno postupanje snima audio i vizuelno.

Šta je svrha upotreba kamera za uniforme?

– Dokumentovanje i kontrola rada policijskog službenika,

– poboljšanje primene zakona i radnog učinka,

– utvrđivanje osnovanosti pritužbi građana,

– sprečavanje zloupotrebe i korupcije i

– unapređenje policijskih poslova, analize i obuka.

U kojim situacijama se kamera za uniformu ne koristi?

Kamera se neće koristiti ukoliko postoji prepreka ili pretnja javnoj bezbednosti i bezbednosti policijskog službenika.

Gde se koriste kamere za službenike?

Kamere za uniforme koristiće policijski službenici saobraćajne policije koji vrše kontrolu saobraćaja presretačima i na deonici auto-puta, na teritoriji Beograda.

Da li se kamere za uniforme koriste u drugim mestima i gradovima?

Kamere će u kasnijim fazama koristiti i policijski službenici saobraćajne policije u svim policijskim upravama.

Zašto je uvođenje kamera za uniforme važno?

Veća bezbednost službenika i učesnika u saobraćaju, veća transparentnost i poverenje u rad saobraćajne policije, manja mogućnost zloupotrebe, sprečavanje ometanja, napada i drugih krivičnih dela.

Ko ima pristup nastalim snimcima (ličnim podacima)?

Pristup podacima imaju samo ovlašćeni policijski službenici saobraćajne policije, a kontrola pristupa sistemu ostvaruje se kroz jedinstveno korisničko ime i lozinku.

Koje mehanizme kontrole pristupa ličnim podacima ima ovaj sistem?

Sistem je podešen da omogući vođenje evidencije o odgovornim osobama koje su odobrile pristup sistemu, kao i uspostavljanje procedura za identifikaciju i proveru ovlašćenog pristupa.

U kojim državama se koriste kamere za uniforme?

SAVD je u primeni u 13 evropskih država, članica organizacije ROADPOL – Evropske mreže saobraćajnih policija (Bugarska, Litvanija, Slovenija, Holandija, Poljska, Malta, Letonija, Moldavija, Mađarska, Finska, Rumunija, Turska, Estonija), dok je implementacija projekta u toku u Belgiji, Italiji i na Kipru.

Kakva su iskustva korišćenja kamera za uniforme u svetu?

U navedenim zemljama efekti primene su pozitivni, a sistem je doprineo većoj zaštiti i građana i policijskih službenika saobraćajne policije, kao i smanjenju slučajeva korupcije.

To Top