Ko će održavati javnu i kandelabersku rasvetu u Požarevcu i Kostolcu?

Braničevo

Društvo

Ko će održavati javnu i kandelabersku rasvetu u Požarevcu i Kostolcu?

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska uprava Požarevac raspisala je javnu nabavku za održavanje javne i kandelaberske rasvete u Požarevcu i Kostolcu sa selima. Procenjena vrednost javne nabavke je 24.792.930 dinara bez PDV-a.

Održavanje javne rasvete organizovano je u tri grupe: kandelaberska rasveta u Požarevcu i Kostolcu, rasveta u Požarevcu sa selima i rasveta u Kostolcu sa selima. Javnom nabavkom obuhvaćena su sledeća sela: Lučica, Prugovo, Poljana, Brežane, Živica, Dubravica, Batovac, Dragovac, Beranje, Bare, Kasidol, Bubušinac, Maljurevac, Bradarac, Drmno, Kličevac, Rečica, Bratinac, Nabrđe, Trnjane i Ćirikovac.

Svaka grupa radova organizovana je nezavisno jedna od druge sa posebnim ljudstvom i mehanizacijom. Zbog velike rasprostranjenosti teritorije svakodnevno bi trebalo da su na terenu  od jedne do tri ekipe.

Sa skromnim raspoloživim ljudstvom i prevozom,  nadzor se obavlja svakodnevno na po izboru odabranoj lokaciji. Provera  izvedenih radova utvrđuje se i periodičnim noćnim obilaskom lokaliteta. U slučaju reklamacija kontrola se vrši neposredno.

Intervencije se obavljaju po prijavi kvarova. Građani kvarove prijavljuju u organima mesnih samouprava koje službi prosleđuju pismeni zahtev za rad. Izuzetno, uvažavaju se i usmene urgencije ili reklamacije, piše u javnoj nabavci.

Održavanje javne rasvete obuhvata sledeće usluge: zamenu neispravnih sijalica,svetiljki i pripadajuće opreme, otklanjanje kvara na svetiljci, održavanje pripadajuće opreme, nalaženje i otklanjanje  kvarova u  napajanju i održavanje bloka javne rasvete. Predmet održavanja u selim je postojeća rasveta izvedena na betonskim ili drvenim stubovima sa vazdušnim napajanjem.

Među zahtevima koje mora da ispuni izvođač radova piše da se traži stručna osposobljenost kadrova i lekarska uverenja za rad na visini. Odgovorni izvođač radova mora biti diplomirani inženjer elektrotehnike koji svojim potpisom i pečatom garantuje kvalitet i količine izvedenih radova. Pored toga, mehanizacija mora da je uredno atestirana.

Oprema koju izvođač radova nabavlja i ugrađuje mora imati garantovani kvalitet,  te se za nju traži deklaracija proizvođača i usaglašenost sa važećom standardima.

Rok za podnošenje ponuda je 3. mart.

Podsećamo da je do sada posao održavanja javne i kandelaberske rasvete bio poveren firmi „Gorionik“ iz Salakovca.

„GORIONIKU“ POVERENO ODRŽAVANJE JAVNE RASVETE U POŽAREVCU I KOSTOLCU

To Top