Ko ima pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama

Braničevo

Društvo

Ko ima pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

U toku je prijava penzionera na oglas za besplatnu rehabilitaciju u banjama, koja će trajati do 2. marta.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 37.809 dinara, navodi Republički fond za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 37.809 dinara, nemaju druga lična primanja. Na oglas mogu da se jave i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 37.809 dinara.

Fond snosi troškove smeštaja i putne troškove pratioca slepog lica i pratioca deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalan život i rad.

Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju se objavljuje 21. radnog dana od dana isteka oglasa. Na ovu rang listu može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju.

Više o tome pročitajte OVDE.

To Top