Koje opštine su dobile novac za uklanjanje divljih deponija?

Braničevo

Društvo

Koje opštine su dobile novac za uklanjanje divljih deponija?

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Na javni konkurs pristigla je ukupno 91 prijava, a Ministarstvo zaštite životne sredine podržalo je 43 projekta među kojima su dva iz Braničevskog okruga.

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini, koji obuhvata aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava i gradskim opštinama u sprečavanju nelegalnog deponovanja otpada i prevenciji nastajanja novih divljih deponija.

Za projekat sprečavanja nelegalnog deponovanja otpada i prevencije nastajanja novih divljih deponija na teritoriji opštine Kučevo ministarstvo je odobrilo kompletan traženi iznos - 1.207.219,20 dinara.

Opština Golubac je za prevenciju nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje divljih deponija u naseljima Maleševo, Snegotin, Kudreš, Bikinje i Barič tražila 1.500.000,00, a ministarstvo će ovaj projekat podržati sa 1.450.000,00 dinara.

Na konkurs se javila opština Veliko Gradište ali joj nisu odobrena sredstva jer nije bilo dovoljno novca za finansiranje više od 43 projekta.

To Top