Koliko je novca iz budžeta grada dodeljeno romskim organizacijama?

Požarevac

Društvo

Koliko je novca iz budžeta grada dodeljeno romskim organizacijama?

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Komisija za ocenu projekata donela je predlog liste za finasiranje i sufinasiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije grada za period od 2021. do 2023. godine.

Najviše sredstava dobilo je Udruženje Roma Braničevskog okruga za projekat „Sufinasiranje projekata socijalna inkluzija Roma, interno raseljenih lica i izbeglica u Srbiji“. Njima je za tu svrhu odobreno 1.023.000 dinara.

Komisija je udruženju Roma „Kenan“ iz Kostolca za projekat „Unapređenje uslova stanovanja u romskim naseljima na teritoriji gradske opštine Kostolac“ dodelila 1.000. 000 dinara.

Udruženje romskih žena Braničevskog okruga „Vasilika“za projekat „Podrška romkinjama žrtvama nasilja“ dobilo je 490.000 dinara, a romsko udruženje žena ,,Ruž“ 324.000 dinara za projekat „Vratimo zagljaj“.

Komisija je odobrila Udruženju „Kreativni Romi“ 250.000 dinara za projekat „Podrška osnaživanju socijalno ugroženih porodica na teritoriji GO Kostolac putem dohodovnih aktivnosti“, a za projekat ,,Unapređenje obrazovnog nivoa učenika iz marginalizovanih kategorija stanovništva“ Udruženja građana ,,Euro Romi“ Kostolac dodeljeno je 203.000 dinara.

Poslednji odobreni projekat je Udruženju Roma „Radna mala“ za projekat „Inkluzija Roma i Romkinja na teritoriji grada Požarevca“. Za njih je izdvojeno 210.000 dinara.

Komisija je odbila projekte Omladinskog saveta Požarevac i Udruženja romskih žena Braničevskog okruga „Vasilika“ zbog neosnovane prijave.

To Top